Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00 samt lørdage kl. 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.
I Varde er Engdraget på strækningen mellem Nordre Boulevard og Engdraget 20 (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider. 

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.
 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".

Storebælt: Ved bredde over 2,8 m. over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003.

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Særtransporter med en højde over 4,3 m skal senest 1 time før ankomst til Guldborgsundtunnellen kontakte vagtcentralen, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, tlf. 5577 5533 - indvalg 7010, med henblik på aftale om deaktivering af blinksignalerne.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. 

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4.

 
E20 (Øresundsforbindelsen):
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde i Øresundstunnelen vil der i perioden 30. august kl 21:00 til 31. august kl. 05:30 og igen den 31. august kl 21:00 til den 1. september kl. 05:30 være et spor farbart i hver retning. Særtransporter bredere end 3,5 m kan ikke passere broen.

E20 (Vestmotorvejen, Ringsted):
Tilkørsel <36> Ringsted N i østgående retning er spærret den 31. august 2017 i tidsrummet 10:00-18:00.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broløb den 9. september 2017 kan særtransporter med en bredde på over 3,3 m samt større end broklasse 100 ikke passere Storebæltsforbindelsen i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 24.00.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broøvelse fra den 28. oktober 2017 kl. 21.00 til den 29. oktober 2017 kl. 10.00 kan særtransporter med en bredde på over 3,3 m samt større end broklasse 100 ikke passere Storebæltsforbindelsen.

E20 (Fynske motorvej, Nr. Aaby - Aarup):
I perioden fra den 1. august 2017 til den 25. august 2017 i tidsrummet 19:30 - 06:00 er det ikke muligt at passere fra <57> Nr. Aaby <55> Aarup i østgående retning for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m.​
Kontakt Henning Wolf, Colas, på tlf. 4034 6550 på hverdage i tidsrummet 09:00-15:00 for nærmere aftale om evt. passage.

E20 (Ny Lillebæltsbro):
Fra den 30. august 2017 kl. 20:00 til den 31. august 2017 kl. 05:00 er Ny Lillebæltsbro spærret for særtransporter i østgående retning mod Fyn. Spærringen etableres fra <59> Fredericia S til <58b> Middelfart.

E20 (Esbjergmotorvejen):
Der er spærret i østgående retning for særtransporter bredere end 4 m og længere 30 m på nedenstående strækninger og hele døgnet på de angivne datoer. I vestgående retning er der samtidig en bredderestriktion på 6 m:
      Fra <73> Korskro til <71> Gørding den 27.-30. august 2017.
      Fra <73> Korskro til <69> Brørup den 30. august - 6. september 2017.
      Fra <72> Bramming til <69> Brørup den 6.-8. september 2017.
      Fra <72> Bramming til <68> Vejen den 10.-15. september 2017.
      Fra <70> Holsted til <68> Vejen den 15.-19. september 2017.
      Fra <69> Brørup til <67> Vejen Ø den 19.-29. september 2017.
Endvidere er følgende til- og frakørsler i østgående retning spærrede hele døgnet på de angivne datoer:
      Fra- og tilkørsel <72> Bramming den 27. august - 6. september 2017.
      Fra- og tilkørsel <70> Holsted den 30. august - 12. september 2017.
      Fra- og tilkørsel <71> Gørding den 6.-19. september 2017.
      Fra- og tilkørsel <69> Brørup den 11.-21. september 2017.
      Frakørsel <68> Vejen den 19.-26. september 2017.​
Motorvejsstrækningen samt til- og frakørsler er åbne i alle weekender fra fredag kl. 23:59 til søndag kl. 23:59.

E20 (Esbjergmotorvejen, Korskro):
I perioden fra den 15.-23. august 2017 er alle til- og frakørsler ved <73> Korskro samt rundkørslen spærret i tidsrummet 17:00-07:00. Spærringen gælder også en kort strækning op mod rundkørslen på hver af vejene: rute 11 Ølufvad Hovedvej, rute 30 Tingvejen og rute 11 Lunde Hovedvej. Særtransporter, der vil benytte Tingvejen/Ølufvad Hovedvej og tilkørsel <73> Korskro til Esbjergmotorvejen i vestgående retning har dog mulighed for at passere arbejdet mod forudgående aftale. Kontakt Henning Wolf, Colas, på tlf. 4034 6529 på hverdage i tidsrummet 09:00-15:00 for nærmere aftale om evt. passage.

E45 (Nordjyske motorvej, <22> Nørresundby C):
Tilkørselsrampe <22> Nørresundby C (Nørresundbygrenen) spærres én nat i perioden 29. august - 1. september i tidsrummet 21:00 - 05:00. Arbejdet er vejrafhængigt. Særtransporter vil kunne ledes igennem afspærringen ved at kontakte Eurostar, Leif Nielsen, tlf.nr.: 6155 4641, men der må forventes lidt ventetid.

E45 (Nordjyske Motorvej, Randers):
Gudenåbroen på E45 ved Randers skal have skiftet belægning i perioden fra den 9. til den 30. september 2017. Det betyder, at transporter bredere end 4,0 m ikke kan passere strækningen på hverdage i tidsrummet 18:00-06:00, lørdag-søndag i tidsrummet 12:00-12:00 samt søndag-mandag i tidsrummet 14:00-06:00.

E45 (Østjyske Motorvej, Skanderborg):
Fra den 25. juli 2017 til den 25. august 2017 vil der foregå et større arbejde på E45 i begge retninger på strækningen mellem <52> Skanderborg V og motorvejskrydset ved Hørning. Nødsporet skal forstærkes, og arbejdet foregår på delstrækninger af ca. 3 km ad gangen. Arbejdet kan medføre spærring af det højre spor i tidsrummet 19:00-06:00 på hverdage samt 15:00-10:00 lørdag/søndag. Det åbne venstre spor har en bredde på 4,0 m. Transporter bredere end 4,0 m skal køre uden for den ovenfor angivne arbejdstidsrum.

E45 (Østjyske Motorvej, Århus S): 
I perioden 14. august til 20. august i tidsrummet 19:00 - 06:00 er det ikke muligt for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m at passere strækningen ved <49> Aarhus S i begge retninger.

E45 (Østjyske Motorvej, Århus S):
Tilkørsel <49> Århus S i nordgående retning fra Genvejen er indsnævret til 2,75 m i perioden fra den 7. august 2015 kl. 00:15 til den 31. oktober 2017 kl. 23:45 på grund af anlægsarbejde. 

E45 (Aarhus S - sydgående):
Indtil den 1. november 2017 er frakørsel <49> Aarhus S i sydgående retning spærret for særtransporter.

E45 (Aarhus S - sydgående):
Indtil andet meddeles, skal især brede transporter køre med lav hastighed under broen ved <49> Aarhus S (Genvejen), idet der er opstået en høje bule i venstre vognbane. Bulen kan genere brede transporter i høj fart. Varslet vil være gældende til cirka 10. september 2017.​
I sammenlagt 2 perioder fra den 4. september til 10. september i tidsrummet 19:00 - 05:00  vil det ikke være muligt for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m at passere i begge retninger. For yderligere oplysninger kontakt på hverdage Saferoad, Rene Nielsen, tlf.: 5219 2981

E45 (Østjyske Motorvej, ved Hatting):
I perioden 28.-30. august 2017 i tidsrummet 23:00-05:00 er motorvejen spærret i nordgående retning mellem <57> Horsens S og <56> Horsens V. Og i perioden 30. august – 1. september 2017 i tidsrummet 23:00-05:00 er motorvejen spærret i sydgående retning mellem <56> Horsens V og <57> Horsens S. 

E45 (Sønderjyske Motorvej, Haderslev):
I perioden 21. august til den 25. august i tidsrummet  09:00 - 14:00 er det ikke muligt for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m at passere strækningen mellem <68> Vojens og <67> Haderslev N i nordgående retning. Kontaktperson: Per Vendelbo, NCC Infrastucture A/S, tlf.nr.: 6178 5914

E45 (Sønderjyske Motorvej, Bramdrupdam):
I perioden 21. august til den 25. august i tidsrummet  18:00 - 06:00 er det ikke muligt for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m at passere strækningen mellem Motorvejskryds Kolding V og <63> Bramdrupdam i nordgående retning. Kontaktperson: Per Vendelbo, NCC Infrastucture A/S, tlf.nr.: 6178 5914

E47 (Motorring 3, Motorvejskryds Brøndby):
Ramperne fra Motorring 3 i både nord- og sydgående retning til rute 21 Holbækmotorvejen i vestgående mod Roskilde er spærret én nat i perioden 21. august - 25. august i tidsrummet 00:00 - 05:00. Arbejdet er vejrafhængigt.

E47 (Helsingørmotorvejen, frakørsel <7>):
Frakørsel <7> Jægersborgvej i nordgående retning på Helsingørmotorvejen er spærret den 20. august 2017 i tidsrummet 09:00-17:00.

E47 (Motorring 3, frakørsel <17>):
Frakørsel <17> Jægersborgvej i nordgående retning på Motorring 3 er spærret den 20. august 2017 i tidsrummet 09:00-17:00.

E47 (Motorring 3, frakørsel <17>):
Frakørsel <17> Jægersborgvej er spærret i nordgående retning mod Helsingør i perioden 14. september kl. 20:00 til 15. september kl. 06:00.

E47 (Kongevejen, Helsingør):
Kongevejen er spærret på et kort stykke mellem Rønnebær Allé og Århusgade i nordgående retning mod Jernbanevej den 23. august i tidsrummet 03:00 - 04:00.

E47/E55 (Sydmotorvejen, Farøbroerne):
I perioden fra den 20. august 2017 til den 2. september 2017 bliver al trafik afviklet i den vestlige side af højbroen på Farøbroerne med 1 spor i hver retning. Transporter bredere end 3,65 m kan ikke passere broerne. Selve overledningen etableres umiddelbart før højbroen i nordgående retning, og trafikken ledes tilbage umiddelbart efter højbroen.
For specifik vurdering af mulighed for passage med bredere transporter kan entreprenøren, CG Jensen, kontaktes på tlf.: 2722 1990.

Rute 9 (Sundbrovej/Brovejen):
I forbindelse med afviklingen af motionsløbet "De 3 broer" den 27. august er rute 9 spærret i nordgående retning mellem Rudkøbing og Lundby i tidsrummet 09:00 - 12:00. Forvent tæt trafik på strækningen mellem Rudkøbing og Svendborg i begge retninger hele dagen.

Rute 12 (Herningvej, Karup):
Herningvej er spærret ved rundkørslen ved Hessellundvej fra den 19. august 2017 kl. 06:00 til den 20. august 2017 kl. 20:00. 

Rute 15 (Motortrafikvej, Rønde - Hornslet):
i perioden fra den 14.-28. august 2017 er rute 15 Motortrafikvej spærret i tidsrummet 18:00-06:00 i vestgående retning mellem rute 21 Randersvej og rute 587 Kirkeholtvej.

Rute 22 (Slagelsevej, Fuglebjerg):
I perioden 14.-29. august 2017 er Slagelsevej spærret i tidsrummet 06:00-22:00 på stækningen mellem Ydre Korsørvej og Skælskørvej. Endvidere er Slagelsevej spærret i tidsrummet 19:00-06:00 på strækningen Skælskørvej og Sandvedvej den 24.-25. august.

Rute 22 (Næstvedvej):
I forbindelse med brorenovering i perioden fra den 14. juni 2017 til den 31. august 2017 spærres rute 22 i begge retninger for særtransporter på strækningen mellem Sallerup og Kastelev, fra Næstvedvej 336 til Næstvedvej 342.

Rute 40 (Fyrvej, Skagen):
Fyrvej i Skagen er spærret i begge retninger på en kort strækning mellem Hvidefyrvej og Bøjlevejen i perioden fra den 14. august 2017 til den 10. november 2017.

Rute 168 (Assensvej ved E20):
Assensvej er spærret for særtransporter hen over motorvejen fra den 19. juli 2017 til den 23. september 2017.​

Rute 180 (Nørresundby):
På rute 180 Østergade er der på en kort strækning mellem Prinsessegade og Kongensgade en bredde på kun 3 m fra den 31. juli 2017 kl. 09:00 til den 25. august 2017 kl. 15:00.

Rute 501 (Århus Syd Motorvejen):
Særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m kan ikke passere uden for spærretiderne på strækningen fra E45 Østjyske Motorvej til Åhavevej, Århus (østgående) i perioden fra den 21. august kl. 9:00 til den 6. september 06:00.

Rute 501 (Århus Syd Motorvejen):
Særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m kan ikke passere uden for spærretiderne på strækningen fra Åhavevej, Århus til E45 Østjyske Motorvej (vestgående) i perioden fra den 24. august kl. 17:00 til den 9. september 06:00. 

Gl. Darumvej (Esbjerg, St. Darum):
Gl. Darumvej er helt spærret mellem Sviegade og Feilbergvej i St. Darum fra søndag den 13. august 2017 kl. 00.00 til søndag den 8. oktober 2017 kl. 00.00 pga. kloakarbejde. Strækningen er i hele perioden spærret for al trafik i begge retninger. Eventuelle ændringer vedr. start- eller sluttidspunkt annonceres her på siden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf. 7474 7232.

O2 (Vanløse, København):
Et større arbejde på Ring 2 i krydset Sallingvej-Rebildvej kan i perioder påvirke fremkommeligheden for særtransporter i perioden fra den 1. maj 2017 til den 23. oktober 2017. Kontakt derfor entreprenøren på tlf. 50106060 for yderligere informationer om arbejdet.

Øster Søgade (København):​
Indtil september 2017 er Øster Søgade ensrettet i sydgående retning fra Østerbrogade/Dag Hammerskjöld Allé til Fredens Bro/Sølvgade. Vognbanebredden er indsnævret til 3,5 m.
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
18-08-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index