Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00 samt lørdage kl. 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.
I Varde er Engdraget på strækningen mellem Nordre Boulevard og Engdraget 20 (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider. 

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E20 og E45 i begge retninger på hverdage i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00 for transporter med en totallængde over 50 m på følgende specifikke strækninger:
     E20 (Fynske Motorvej og Taulovmotorvejen) på strækningen
     mellem motorvejskryds Odense og motorvejskryds Kolding V.
     E20Ø (Østjyske Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds
     Fredericia og motorvejskryds Skærup.
     E45 (Sønderjyske Motorvej, Østjyske Motorvej og Nordjyske
     Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds Kolding V og
     frakørsel <44> Hadsten.
​E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.​​ 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".

Storebælt: Ved bredde over 2,8 m. over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003.

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Særtransporter med en højde over 4,3 m skal senest 1 time før ankomst til Guldborgsundtunnellen kontakte vagtcentralen, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, tlf. 5577 5533 - indvalg 7010, med henblik på aftale om deaktivering af blinksignalerne.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 

E45 (Sønderjyske Motorvej): 
Frøslev Ø: der er etableret 6 pladser til lange særtransporter på denne rasteplads. Det er kun tilladt for en særtransport at benytte en af disse særlige pladser, hvis det fremgår af den af politiet udstedte særtransporttilladelse.


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. 

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4.


E20 (Vestmotorvejen, Vemmelev):
Frakørsel <40b> Vemmelev i østgående retning er spærret den 27. oktober 2017 i tidsrummet 01:15-02:45.

E20 (Vestmotorvejen, Slagelse):
Frakørsel <39> Slagelse S er spærret i østgående retning mod København i perioden fra den 24. oktober kl. 18:00 til den 25. oktober kl. 05:00.

E45 (Østjyske Motorvej, Århus S):
Tilkørsel <49> Århus S i nordgående retning fra Genvejen er indsnævret til 2,75 m i perioden fra den 7. august 2015 kl. 00:15 til den 31. oktober 2017 kl. 23:45 på grund af anlægsarbejde. 

E45 (Aarhus S - sydgående):
Indtil den 1. november 2017 er frakørsel <49> Aarhus S i sydgående retning spærret for særtransporter.

E45 (Østjyske Motorvej ved Aarhus):
I perioden 19.-21. oktober 2017 er der overledning to after/nætter i tidsrummet 19:00-05:00 på Østjyske Motorvej på strækningen mellem Aarhus Syd Motorvejen og Herningmotorvejen. Særtransporter bredere end 4 m og længere end 30 m kan ikke passere strækningen i de angivne tidsrum.

E45 (Østjyske Motorvej, Horsens):
I forbindelse med etableringen af et nyt tilslutningsanlæg ved Hatting vil der i perioder være spærret på strækningen mellem <57> Horsens S og <56> Horsens V.
Uge 46:
Den 13. november i tidsrummet 00:00-04:00 er der spærret i begge retninger.
Uge 47:
I perioden fra den 20. november til den 22. november i tidsrummet 23:00-05:00 er der spærret i nordgående retning.
I perioden fra den 22. november til den 24. november i tidsrummet 23:00-05:00 er motorvejen spærret i sydgående retning. 
Uge 48: 
I perioden fra den 27. november til den 29. november i tidsrummet 23:00-05:00 er motorvejen spærret i nordgående retning.
I perioden fra den 29. november til den 1. december i tidsrummet 23:00-05:00 er motorvejen spærret i sydgående retning. 

E45 (Sønderjyske Motorvej, rasteplads Frøslev Ø):
Særtransportpladserne på rasteplads Frøslev Ø er spærrede mandag den 16. oktober 2017 i tidsrummet 07:00-20:00 på grund af asfaltarbejde.

E47 (Helsingørmotorvejen, Bernstorffsvej):
Frakørsel <1> Bernstorffsvej i nordgående retning er spærret fra den 22. september 2017 kl. 20:00 til den 3. november 2017 kl. 06:00.

E47/Rute 16 (Motorvejskryds Gladsaxe):
Rampestrækningen fra E47 Motorring 3 mod Rødby til rute 16 Hillerød Motorvejen mod København er spærret i perioden fra den 19. oktober kl 22:00 til den 20. oktober kl. 04:00.

E47 (Motorring 3):
Tilkørsel <17> Jægersborgvej er spærret i sydgående retning mod Rødby i perioden fra den 26. oktober kl. 20:00 til den 27. oktober kl. 06:00.

E47/E55 (Sydmotorvejen, Farøbroerne):
I perioden fra den 22. oktober 2017 til den 5. november 2017 bliver al trafik afviklet i den vestlige side af henholdsvis lav- og højbroen på Farøbroerne med 1 spor i hver retning. Transporter bredere end 3,65 m kan ikke passere broerne. Selve overledningen etableres umiddelbart før henholdsvis lav- og højbroen i nordgående retning, og trafikken ledes tilbage umiddelbart efter broen. For specifik vurdering af mulighed for passage med bredere transporter kan entreprenøren, CG Jensen, kontaktes på tlf.: 2722 1990.

Rute 11/28 (Skjern, Ringvejen og Vardevej):
Det særlige spor for særtransporter i krydset mellem Ringvejen og Vardevej i Skjern skal have ny belægning. Sporet er derfor spærret to dage i begge retninger den 1. og 2. november 2017 i tidsrummet 07:00-13:00.

Rute 15 (Silkeborgmotorvejen):
I perioden 18. oktober kl. 00:15 til 20. oktober kl. 23:45 er til- og frakørselsramperne <28> Søholt spærrede.

Rute 16 (Randers, Ringvej Syd):
I forbindelse med et vejrafhængigt asfaltarbejde i perioden fra den 6. november 2017 til den 17. november 2017 kan der komme et mindre antal helspærringer i tidsrummet 18:00-06:00 af Ringvej Syd på strækningen mellem rundkørslen i Sønder Borup og Stampenvej i Assentoft. Kontakt evt. Traffics, Kenn Dalsgaard Bertel på tlf. 4099 2821 for yderligere oplysninger om datoer for spærringerne.

Rute 21 (Holbækmotorvejen):
Tilkørsel <6> Høje Tåstrup C i østgående retning mod København er spærret i perioden 13. oktober kl. 19:00 til 14. oktober kl. 19:00.

Rute 24, 25, 47 (Gabøl, rundkørslen Ribevej og Koldingvej):
Rundkørslen ved Ribevej og Koldingvej er spærret for særtransporter to gange á 8 timer på hverdage i tidsrummet 08:00-16:00 fra den 23. oktober 2017 til den 3. november 2017. Kontakt afmærkningsansvarlig på tlf. 22667460 for muligheder for passage af mindre omfangsrige særtransporter.

Rute 26 (Vildsundbroen):
I forbindelse med broarbejde på Vildsundbroen i perioden 16. oktober kl. 09:00 til 3. november kl. 15:00 reguleres trafikken af et midlertidigt signalanlæg, og der vil kun være ét farbart spor med en bredde på 3 m.

Rute 28 (Grindsted):
På grund af asfaltarbejde på rute 28 Simmelbrovej/Ribe Landevej er sidevejene Tårnvej og Østergade spærrede ved rundkørslen i 4-5 dage mellem kl. 06:00 og kl. 20:00 i perioden fra den 12. oktober til den 27. oktober. Arbejdet er vejrafhængigt. For nærmere info om spærringerne kontakt Systemafspærring, Mads Bøge, tlf.nr.: 2028 1211 

Rute 40 (Fyrvej, Skagen):
Fyrvej i Skagen er spærret i begge retninger på en kort strækning mellem Hvidefyrvej og Bøjlevejen i perioden fra den 14. august 2017 til den 10. november 2017.

Rute 180 (Hobro):
Hostrupvej (rute 180) er spærret i begge retninger mellem Skivevej og Hadsundvej indtil ultimo september 2017. Endvidere er Brogade (rute 180) spærret i begge retninger mellem Horsøvej og Skivevej indtil ultimo december 2017.

O2 (Vanløse, København):
Et større arbejde på Ring 2 i krydset Sallingvej-Rebildvej kan i perioder påvirke fremkommeligheden for særtransporter i perioden fra den 1. maj 2017 til den 23. oktober 2017. Kontakt derfor entreprenøren på tlf. 50106060 for yderligere informationer om arbejdet.​

Nyborg, Fynsvej:
Vær opmærksom på et større vejarbejde med spærring i østgående retning på Fynsvej ved Lyøvej i perioden fra den 2. oktober 2017 kl. 07:00 til den 31. oktober 2017 kl. 16:00. Da særtransporter ikke kan benytte den anviste omkørsel, skal de ledes forsigtigt forbi vejarbejdet i det vestgående spor.

Thisted, Østerbakken:
Østerbakken er helt spærret på strækningen mellem Korsgade og Thylandsvej frem til 23. december 2017 på grund af renovering. Tung trafik til havnen, der ellers ville benytte Østerbakken, bedes derfor bruge Thisted Kystvej i stedet for. 
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
17-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index