Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00 samt lørdage kl. 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.
 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".

Storebælt: Ved bredde over 2,8 m. over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003.

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Særtransporter med en højde over 4,3 m skal senest 1 time før ankomst til Guldborgsundtunnellen kontakte vagtcentralen, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, tlf. 5577 5533 - indvalg 7010, med henblik på aftale om deaktivering af blinksignalerne.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. 

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4.


E20 (Øresundsforbindelsen):
Fra den 31. maj kl 21:00 til den 1. juni kl 05:30 og igen fra den 1. juni kl. 21:00 til den 2. juni kl 05:30 kan særtransporter med en bredde over 3,5 m ikke passere Øresundsbroen pga. vedligeholdelsesarbejde i tunnelen.

E20 (Vestmotorvejen, Vemmedrup):
Frakørsel <33> Vemmedrup er spærret i østgående retning mod Køge i perioden fra den 1. juni kl. 21:00 til den 2. juni kl. 01:00.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med belægningsudskiftning på Østbroen, hvor der etableres dobbeltrettet trafik, kan transporter bredere end 3,3 m eller større end broklasse 100 ikke passere broen i følgende perioder:
      26. maj 2017 kl. 18.00 til 27. maj 2017 kl. 09.00.
      1. juni 2017 kl. 19.00 til 2. juni 2017 kl. 09.00.
      3. juni 2017 kl. 14.00 til 4. juni 2017 kl. 09.00.
      10. juni 2017 kl. 15.00 til 11. juni 2017 kl. 10.00.
      17. juni 2017 kl. 16.00 til 18. juni 2017 kl. 10.00.
      1. juli 2017 kl. 17.00 til 2. juli 2017 kl. 10.00.
 
E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broløb den 9. september 2017 kan særtransporter med en bredde på over 3,3 m samt større end broklasse 100 ikke passere Storebæltsforbindelsen i tidsrummet fra kl. 12.00 til kl. 24.00.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med broøvelse fra den 28. oktober 2017 kl. 21.00 til den 29. oktober 2017 kl. 10.00 kan særtransporter med en bredde på over 3,3 m samt større end broklasse 100 ikke passere Storebæltsforbindelsen.

E20 (Fynske Motorvej, <52> Odense SV):
Et større ombygningsarbejde på tilslutningsanlæg <52> Odense SV vil påvirke særtransporter med forskellige restriktioner i perioden fra den 2. april 2017 til og med den 23. september 2017, som følger:
Fra 2. april kl. 20:00 til 29. maj
      Begge tilkørsler samt frakørslen i østgående retning på <52> Odense SV er
      spærrede. 
Fra 30. maj til 18. juli
      Frakørslen i vestgående retning er spærret
      Tilkørslen i østgående retning er spærret. 
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.
Fra 19. juli til 3. august:
      Frakørslen i vestgående retning er spærret.
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.
Fra 4. august til 23. september:
      Assensvej er spærret hen over motorvejen.

E20 (Fynske Motorvej, Vissenbjerg - Nr. Aaby):
I perioden fra den 6. juni 2017 til den 1. juli 2017 i tidsrummet 19:30 - 06:00 er det ikke muligt at passere fra <54> Vissenbjerg til <57> Nr. Aaby i vestgående retning for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m.

E20 (Fynske motorvej, Nr. Aaby - Aarup):
I perioden fra den 1. august 2017 til den 25. august 2017 i tidsrummet 19:30 - 06:00 er det ikke muligt at passere fra <57> Nr. Aaby <55> Aarup i østgående retning for særtransporter bredere end 4 m og/eller længere end 30 m.​

E20 (Esbjergmotorvejen):
På grund af asfaltarbejde på Esbjergmotorvejen er strækningen mellem <72> Bramming og <75> Esbjerg N. inkl. ramper periodevis spærret i begge retninger for særtransporter i perioden fra den 21. maj til den 9. juni i tidsrummet 17:00 - 06:00. Kontakt evt. på hverdage mellem kl. 9 og 15 Henning Wolf på tlf. 4034 6550 eller Bo Carstensen på tlf. 3071 7751 for nærmere oplysninger om konkret tidsplan og informationer om muligheden for passage.

E39 (Hirtshalsmotorvejen, Brønderslev):
I perioden fra den 26. juni 2017 til den 17. juli 2017 udføres et større asfaltarbejde på Hirtshalsmotorvejen ved Brønderslev. I forbindelse med overledning af den sydgående trafik til et nordgående spor spærres alle til- og frakørsler i sydgående retning ved <6> Brønderslev C og <7> Brønderslev S.

E45 (Aarhus S - sydgående):
Indtil den 1. november 2017 er frakørsel <49> Aarhus S i sydgående retning spærret for særtransporter.

E45 (Østjyske Motorvej, Skanderborg):
Tilkørselsrampe <53> Skanderborg S i nordgående retning mod Århus er spærret i perioden tirsdag den 18. april kl. 06:00 til torsdag den 24. maj kl. 17:00.

E45 (Limfjordtunnelen):
I forbindelse med åbningsceremonien af DGI's Landsstævne i Ålborg må særtransporter ikke benytte Limfjordtunnelen torsdag den 29. juni i tidsrummet 12:00 - 19:00.

E47 (Motorring 3,  <23> Jyllingevej , nordgående):
Fra den 28. maj 2017 kl. 22:00 til den 29. maj 2017 kl. 05:00 er der spærret for højresving for enden af frakørsel <23> Jyllingevej i nordgående retning.

E47 (Helsingørmotorvejen, Tuborgvej):
Forbindelsesrampen fra Tuborgvej (O2) til Helsingørmotorvejen i nordgående retning er spærret i perioden 14. juli kl. 20:00 til 29. juli kl. 06:00.

E47 (Sydmotorvejen, frakørsel <48> Maribo, sydgående):
Frakørsel <48> Maribo i sydgående retning er spærret den 2. juni 2017 i tidsrummet 00:00-04:00.

Rute 8 (Alssundbroen):
Omfartsvejen er spærret for omfangsrige transporter i begge retninger mellem <10> Sønderborg V og Augustenborg Landevej den 22. juni og den 30. juni begge dage hele døgnet.

Rute 11 (Thistedgrenen):
I forbindelse med asfaltarbejde spærres Thistedgrenen i retningen fra rundkørslen ved Høvejen/Gl. Høvej og frem mod Frederikshavnsmotorvejen i tidsrummet 18:00 - 06:00 i perioden 15. maj til 25. maj.

Rute 13 (Hovedvejen):
Hovedvejen er spærret i begge retninger mellem Møldrup og Trekroner hver aften/nat i tidsrummet 19:00 - 05:00 i perioden fra den 18. maj til den 3. juni.
 
Rute 15 (Motortrafikvejen, Djursland):
I forbindelse med udbygningen af motortrafikvejen er der spærret i begge retninger på strækningen mellem frakørsel <15> Hornslet og frakørslen mod Rønde/Ryomgård. Der spærres én aften/nat i perioden 26. maj til 29. maj i tidsrummet 18:00 - 06:00. Kontakt evt. Jesper Monbjerg Holck på tlf: 4123 3450 for yderligere information om arbejdet.

Rute 16 (Ringvej Syd v. Assentoft):
På grund af vejarbejde er Ringvej Syd spærret hver aften og nat i tidsrummet 19:00-06:00 mellem E45 Nordjyske Motorvej og Assentoft i perioden fra den 3. april 2017 til 30. juni 2017.

Rute 21 (Holbækmotorvejen, Holbæk Ø):
Frakørsel <18> Holbæk Ø i vestgående retning er spærret hver nat i tidsrummet 00:00-03:00 i perioden fra den 31. maj 2017 til og med 2. juni 2017.

Rute 21 (Holbækmotorvejen, Gevninge):
Frakørsel <15> Gevninge er spærret i østgående retning mod København i perioden fra den 31. maj kl. 22:00 til den 1. juni kl. 01:00.

Rute 22 (Gørlev):
Rute 22 Gørlev Landevej er spærret i begge retninger mellem Flinterupvej og Reersøvej fra den 4. maj til den 25. maj i tidsrummet 20:30 - 06:00.

Rute 22 (Høng, Høng Landevej):
I perioden fra den 22. maj 2017 til den 10. juni 2017 i tidsrummet 18:00-06:00 er Høng Landevej spærret på strækningen mellem Løve Gl. Landevej og Strandvej. Den skiltede omkørsel kan ikke benyttes af særtransporter.

Rute 22 (Næstvedvej):
I forbindelse med brorenovering i perioden fra den 14. juni til den 31. juli spærres rute 22 i begge retninger for særtransporter på strækningen mellem Sallerup og Kastelev, fra Næstvedvej 336 til Næstvedvej 342.

Rute 23 (Skovvejen, Jyderup):
Skovvejen er spærret i vestgående retning mod Kalundborg på strækningen mellem Tornved og krydset Holbækvej/Skovvejen i perioden 21. maj til 2. juni i tidsrummet 18:00 - 06:00.

Rute 23 (Mørkøv, Skovvejen):
Skovvejen er spærret i østgående retning på strækningen mellem Tornved og Mørkøv og Skamstrupvej i tidsrummet 18:00-06:00 i perioden fra den 29. maj 2017 til 15. juni 2017.

Rute 28 (Vandelvej):
På grund af vejarbejde mellem Bredsten og Vandel i perioden 15. april 2017 til 15. juli 2017 vil strækningen være ensrettet. Der er omkørsel ad Bredstenvej, Billundvej, Hærvejen, Kastanievej og Hans Thomsens Vej.
      Vandelvej er ensrettet mod Vejle i tidsrummet 06:00-14:00.
      Vandelvej er ensrettet mod Billund i tidsrummet 14:00-06:00.

Rute 28 (Grindsted, Simmelbrovej):
Simmelbrovej (rute 28) er spærret i begge retninger mellem Vestre Ringvej og Plagborgvej den 22. og 23. juni 2017 i tidsrummet 13:00-20:30, den 24. juni i tidsrummet 08:00-18:00 og den 25 juni 2017 i tidsrummet 08:00-19:00. Der afholdes DM i landevejscykling.

Rute 29 (Hjardemålvej):
I perioden 12. juni kl. 09:00 til 14. juli kl. 18:00 er Hjardemålvej spærret i begge retninger på strækningen mellem rute 11 Ålborgvej og rute 26 Hanstholmvej.

Rute 170 (Vejle, Østerbrogade):
Frem til og med den 7. juli 2017 er der et vejarbejde på Østerbrogade mellem Holmen og Stormgade. Det betyder, at der i sydgående spor er en bredde på 3,25 m og i nordgående spor 4,15 m. Særtransporter kan dog ledes forsigtigt forbi arbejdet.

Rute 170 (Hedensted/Oens, Hovedvejen):
På Hovedvejen (rute 170) mellem Hedensted og Oens udføres et asfaltarbejde i perioden fra den 9. maj 2017 kl. 07:00 til den 24. maj 2017 kl. 18:00. Al trafik afvikles med ét farbart spor i hver retning i den ene side af vejen. Hvert spor har en bredde på 3,0 m. Der vil ligeledes være en bredde på kun 3,0 m den 29. og 30. maj 2017 på en delstrækning på ca. 1 km, begge dage i tidsrummet 08:00-18:00. 

Rute 180 (Hobro):
Hostrupvej (rute 180) er spærret i begge retninger mellem Skivevej og Hadsundvej i perioden fra den 14. februar 2017 til den 1. august 2017.

Rute 265 (Mogenstrup, Præstø Landevej):
Der udføres asfaltarbejde på Præstø Landevej ved Mogenstrup i tidsrummet 18:00-06:00 i perioden fra den 30. maj 2017 til den 16. juni 2017. Der er almindelig omkørsel ad Mogenstrup Parkvej.

Rute 409 (Skanderborg, Vroldvej):
Til og med den 20. juni 2017 er der en midlertidig lysregulering og en sporbredde ned til 2,75 m på Vroldvej i begge retninger på strækningen mellem Mossøvej og Eskebæk.

Rute 469 (Grindsted/Hejnsvig, Ribe Landevej):
Ribe Landevej (rute 469) er spærret i begge retninger på strækningen mellem Tingvejen i Grindsted og Egebjerg Landevej i Hejnsvig den 24. juni 2017 i tidsrummet 08:00-18:00 og den 25 juni 2017 i tidsrummet 08:00-19:00. Der afholdes DM i landevejscykling.

Gl. Darumvej (Esbjerg, St. Darum):
Gl. Darumvej er helt spærret mellem Sviegade og Feilbergvej i St. Darum fra søndag den 13. august 2017 kl. 00.00 til søndag den 8. oktober 2017 kl. 00.00 pga. kloakarbejde. Strækningen er i hele perioden spærret for al trafik i begge retninger. Eventuelle ændringer vedr. start- eller sluttidspunkt annonceres her på siden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til tlf. 7474 7232.

O2 (Vanløse, København):
Et større arbejde på Ring 2 i krydset Sallingvej-Rebildvej kan i perioder påvirke fremkommeligheden for særtransporter i perioden fra den 1. maj 2017 til den 31. juli 2017. Kontakt derfor entreprenøren på tlf. 4138 6104 for yderligere informationer om arbejdet.

Øster Søgade (København):​
Indtil september 2017 er Øster Søgade ensrettet i sydgående retning fra Østerbrogade/Dag Hammerskjöld Allé til Fredens Bro/Sølvgade. Vognbanebredden er indsnævret til 3,5 m.
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
24-05-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index