Søg

Supportside vintertrafik

​App’en indeholder følgende informationer:

  • Glatføre
  • Seneste saltning
  • Trafikmeldinger
  • ’Live’ billeder fra webkameraer
  • Temperaturmålinger af vej og luft
  • Vindretning og styrke

 

App’en starter op med et kortudsnit, der hedder ’Min Position’.
 
Kortudsnittet kan zoomes helt ind til de veje, man er i nærheden af, eller zoomes ud til at dække hele Danmark. Man kan i menuen selv definere sine områder enten ved at vælge en kommune eller selv vælge et kortudsnit. Et selvvalgt kortudsnit kan være ruten til og fra arbejde – og så kan man kalde kortet, f.eks. ”Min vej til arbejde”.
 
I menuen er det enkelt at skifte mellem de kortudsnit, som man har defineret.
 

Visning af app'ens seks emner

1. Glatføremeldinger

På kortet vises farver på vejene, som angiver, at der er en glatføremelding (rød), at der er normalt føre efter årstiden (grøn) eller at der ikke er en aktuel melding (grå).

Desuden kan man via tryk på ikoner på kortet få en detaljeret beskrivelse i en pop-up.

For at gå videre til næste emne – ”Saltning” skal man trykke på ikonet   til højre i den hvide bjælke, og herefter kan man ligeledes gå videre til trafikmeldinger, webkameraer, temperaturer og vind, for herefter at komme tilbage til glatførevisningen.

 Tekst findes under baren
Nederst i app’en findes en slidebar, som altid kan trækkes op. Under slidebaren kan man finde meldinger i tekstform.


Vintermeldingen gør det muligt at orientere sig på tre niveauer – statsveje, primære veje og andre veje.
Teksten er en sammenfatning af de meldinger, der er på det valgte kortudsnit. En rød cirkel indikere at der er nye trafikmeldinger inden for det valgte kortudsnit.

 

Kortudsnittet er også den del af kortet som måske er gemt bag tekstmeldingerne.

 

 

 
2. Saltning

 

Rød vej angiver at saltning eller snerydning er i gang, gul vej angiver at der er saltet inden for seneste 12 timer, mørkegrøn angiver at der er saltet inden for de seneste 48 timer, lysegrøn angiver at saltning er foretaget for mere end to døgn siden og endelig viser grå, at der ikke er en melding.

3. Trafikmeldinger

 

Trafikmeldingerne udsendes af Vejdirektoratets Trafikinformationscenter (T.I.C.) døgnet rundt.

T.I.C. melder blandt andet om uheld, tabt gods, kødannelser, spærringer og hændelser. Desuden melder T.I.C. om kraftig blæst, sne- og isglatte veje, samt ekstreme vejrforhold, der kan påvirke trafikken, det kan fx være at politiet fraråder al unødvendig udkørsel pga. snestorm.
 
Meldinger om vejarbejder indgår ikke i app’en.
T.I.C. indgår i et samarbejde med en lang række samarbejdspartnere, som leverer informationen til T.I.C.. Samarbejdspartnerne er blandt andet politiet, vej- og trafikrapportører, kommuner, redningstjenester og almindelige trafikanter, der ringer 80 20 20 60. Se figur 5.
skærmdump af webkameravisning


 
 
 
 
 

4. Webkamera

Tryk på et webkamera-ikon, og webkameraet kommer i stort format. Billederne er ’live’ og opdateres ca. hvert 20 sekund. Der er godt 200 webkameraer i hele landet.

5. Temperaturer

Vej- og lufttemperaturer vises på kortet i form af ikoner. Der er målestationer ca. 400 steder i landet. Under slidebaren fås en tekstmelding.

6. Vind
Vindikoner på kortet angiver vindhastighed i m/s samt vindretning. Der er ca. 30 vindmålestationer i landet.
 


Hvor kommer vinterinformationerne fra?

 
Vejdirektoratet og 86 af landets 98 kommuner laver indmeldinger til Vintermansystemet, der udsender meldingerne på app’en Vintertrafik og på vintertrafik på vejdirektoratet.dk i perioden 1. oktober til 30. april.


kort over kommune der er med i samarbejde


På ovenstående kort vises med grønt alle de kommuner, der meldte sidste sæson. De gule kommuner vil melde fremover, mens de hvide kommuner ikke melder.
Vejdirektoratet har en vintercentral i Aalborg, som sikrer udkald til saltning og snerydning i hele vinterperioden til statsvejnettet, og sammen med kommunerne melder de dagligt til Vintermansystemet.

Brug af app’en
Visning af glatføre og seneste saltning, som farvede veje på kort indeholder en stor mængde data, fordi detaljeringsgraden er relativt høj. App’en er optimeret til iPhone 5 og de nyeste android modeller.

På ældre modeller er farverne på vejene slået fra ved opstart af app’en for at undgå, at de tunge data gør den langsom. Farverne på vejene kan aktiveres og deaktiveres i menuen. App’en kan sagtens bruges uden brug af farver på vejene, i og med at man altid kan tilgå meldingerne i tekstform ved enten at trykke på ikonet på kortet eller ved at hive slidebaren op.

App’en skal anvendes inden kørslen, da den ikke beregnet til brug under kørslen.
 
App’en er udviklet af Vejdirektoratet i samarbejde med kommunerne.  
Oprettet
09-10-2013.
Senest opdateret
09-10-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index