Søg

Forventninger til pinsetrafikken 2018

I forbindelse med pinsen den 18.-21. maj vil der være perioder med tæt trafik og risiko for forlænget rejsetid. Den altovervejende trafik vil bevæge sig mellem Sjælland og Jylland via Fyn og Sjællands Odde, men også til og fra den dansk-tyske grænse ved Padborg. I sommerhusområderne vil der være øget trafik, især på de større veje langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland.

Vi forventer periodevis tæt trafik på følgende strækninger især:

  • Fynske Motorvej
  • Vestmotorvejen
  • E45 Østjyske Motorvej
  • E45 Sønderjyske Motorvej
  • Rute 21 til og fra Sj. Odde

Da der kan opstå forsinkelser pga. uheld, vejrlig eller andre uforudsete hændelser, råder vi trafikanter til at holde sig​ opdateret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller via vores app ’Trafikinfo​’, så man evt. kan nå at ændre afrejsetidspunkt eller rute, hvis der er problemer i trafikken.

Det forventede trafikmønster i pinsen 2018

grafikernes dato grafik pinse2018.jpg

Udrejsetrafikken

Pinsens eneste store udrejsedag er fredag den 18. maj. Her blander myldretidstrafikken sig med ferietrafikken, og det giver stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid. Det gælder især på motorvejene omkring de største byer og veje der går på tværs af landet fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, men også på E45 ved vejarbejdet ml. motorvejskryds Aarhus S og <51> Skanderborg N, omkring Kolding og ned mod den dansk-tyske grænse ved Padborg.

Hjemrejsetrafikken

Hjemrejsen fra pinseferien falder normalt på pinsedag eller 2. pinsedag, der i år falder søndag den 20. maj og mandag den 21. maj. Vi forventer ikke større forsinkelser, da hjemrejsetrafikken normalt fordeler sig jævnt over hele dagen, begge dage. 

I tilfælde af godt vejr vælger mange dog at køre senere end planlagt for at få den sidste sol med. Det kan betyde, at trafikken samler sig sidst på dagene, hvilket vil give tæt trafik på enkelte strækninger. 
Det kan også få folk til at tage en ekstra nat i sommerhuset, så de kører direkte på arbejde fra sommerhuset tirsdag morgen den 22. maj. Myldretidstrafikken denne morgen ind til de større byer kan derfor blive mere tæt end sædvanligt.

Vejarbejde på E45 Østjyske motorvej kan give forlænget rejsetid

Der er planlagt et vejarbejde på E45 Østjyske motorvej i begge retninger på udvidelsesstrækningen ml. <51> Skanderborg N og motorvejskryds Aarhus S. Det giver en øget risiko for periodevis tæt trafik og forlænget rejsetid, især på de store rejsedage. Derudover forventes de at gå ned til ét spor om aftenen og natten. Vi opfordrer derfor trafikanterne til at tage afsted i ekstra god tid. 

Kort over strækninger med periodevis tæt trafik i pinsedagene

grafikernes kort_pinsen 2018.jpg

Grænsekontrol

På hjemrejsedagene vil der pga. grænsekontrollen være risiko for mindre kødannelser ved den dansk-tyske grænse ved Padborg for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark. Det skyldes bl.a. sammenfaldet med en tysk ferieuge. Vi anbefaler derfor, at man så vidt muligt kører i god tid og planlægger sin rejse uden for de mest trafikerede tidsrum.

Flere biler i sommerhusområderne

Sommerhussæsonen er igang, og det betyder traditionen tro en øget mængde trafik til og fra de større sommerhusområder rundt om i landetDet gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland. Forvent derfor tæt trafik over weekenden på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 237 mellem Hornbæk og Tisvildeleje.

Arrangementer kan påvirke trafikken i byerne

I pinseferien afholdes både karneval og sportsarrangementer rundt om i landet. Det kan give perioder med tæt trafik i byerne. Læs mere her​​​​.​​​​

Vejdirektoratets trafikprognoser bygger hovedsageligt på trafiktællinger, vores erfaringer og hvad vi ved om de trafikale konsekvenser af vejarbejder, arrangementer og store rejsedage. Her er ikke taget højde for uforudsigelige og akut opståede gener for trafikken som fx uheld eller dårligt vejr. ​

​​Gode råd til turen

Kør uden for de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til din rejse.

- Hold dig opdateret om den aktuelle trafikinformation på trafikinfo.dk eller via vores app Trafikinfo

- Tjek vejrudsigten før du tager afsted.

- Hav vand med i bilen.

- Hold god afstand til de forankørende.
Ferie i udlandet

Skal du i miniferierne køre i bil til en feriedestination syd for grænsen eller til et af vores nordiske nabolande, kan du orientere dig om vej- og trafikforhold på din rute ved at benytte disse links:​

Trafik, vej og vejr i Europa

Køkalender for Tyskland og Frankrig

Aktuel trafikinformation i Tyskland

Regler i udlandet, herunder færdselsregler

Generelt om "kør-selv-ferie"

Oprettet
13-04-2018.
Senest opdateret
14-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index