Søg

Forventninger til trafikken omkring Store bededag og Kristi himmelfartsdag 2018

​I forbindelse med feriedagene omkring Store bededag og Kristi himmelfartsdag forventer vi tæt trafik og risiko for forlænget rejsetid på udvalgte dage, det gælder især på veje der går på tværs af landet mellem Sjælland og Jylland. Mange bruger også helligdagene i sommerhuset, hvorfor man også må forvente ekstra mange biler i og omkring de store sommerhusområder, især på den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland. 

Vi forventer periodevis tæt trafik især på følgende strækninger:
- Fynske motorvej
- Vestmotorvejen
- Rute 21 til og fra Sjællands Odde
- E45 Østjyske motorvej
- E45 Sønderjyske motorvej
- Hillerødmotorvejens forlængelse

Da der kan opstå forsinkelser pga. uheld, vejrlig eller andre uforudsete hændelser, råder vi trafikanter til at holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller via vores app ’Trafikinfo’, så man evt. kan nå at ændre afrejsetidspunkt eller rute, hvis der er problemer i trafikken.

Det forventede trafikmønster for dagene omkring Store bededag og Kristi Himmelfartsdag 2018

Dato-grafik-bededag_himmelfart.jpg


Udrejsetrafikken

På udrejsedagene bevæger trafikken sig hovedsagligt fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, men der kan også forekomme tæt trafik på den sønderjyske motorvej til og fra den dansk-tyske grænse ved Padborg og i de store sommerhusområder.

Ved storebededagsferien er torsdag den 26. april den største udrejsedag, hvor der er stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid i tidsrummet kl. 15-19. I forbindelse med Kristi Himmelfart er onsdag den 9. maj store udrejsedag, hvor vi forventer tæt trafik og risiko for mindre kødannelser i samme tidsrum. Det skyldes, at udrejsetrafikken disse dage blander sig med eftermiddagsmyldretiden, hvilket lægger ekstra pres på udfaldsvejene fra de store byer. Både pendlere og ferietrafikanter må derfor forberede sig på eventuelle forsinkelser. Vi forventer desuden, at den ekstra trafik især vil kunne mærkes på den vestlige del af Fynske motorvej i retning mod Jylland.

På Store bededag den 27. april kl. 11-14 og Kristi Himmelfartsdag den 10. maj kl. 11-13 forventer vi tæt trafik, især på strækninger der fører fra Sjælland mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde.

Hjemrejsetrafikken

Hjemrejsen vil for de fleste foregå søndag den 29. april og den 13. maj, hvor trafikken hovedsagligt vil bevæge sig fra Jylland mod Sjælland via Fyn og Sjællands Odde. Det kan give tæt trafik enkelte steder og risiko for mindre kødannelser, erfaringsmæssigt giver det dog ikke de helt store forsinkelser, da hjemrejsetrafikken normalt fordeler sig jævnt over hele dagen.

I tilfælde af rigtig godt vejr, vælger mange at køre hjem senere end planlagt, og derfor vil trafikken samle sig sidst på dagen, hvilket kan medføre større pres på vejene. 

Vejarbejde på E45 Østjyske motorvej kan give forlænget rejsetid

I forbindelse med vejarbejdet på E45 Østjyske motorvej mellem <53> Skanderborg S og motorvejskryds Aarhus S, er der planlagt sporreduktion i begge retninger. Det vil foregå i aften- og nattetimerne fredag-søndag d. 27.-29. april og det kan betyde forlænget rejsetid.

Kort over strækninger med periodevis tæt trafik

kort_bededag_himmelfart grafik 2018.jpg

Flere biler i sommerhusområderne

Mange danskere bruger dagene omkring helligdagene i sommerhuset, og det er ensbetydende med en øget mængde trafik til og fra de større sommerhusområder rundt om i landet. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland. Forvent derfor også tæt trafik på de større rejsedage på rute 11 mellem Ribe og Ringkøbing, rute 40 ved Skagen, Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse og rute 237 mellem Hornbæk og Tisvildeleje.

Kræmmermarkeder og sportsarrangementer kan påvirke trafikken i miniferierne

I dagene omkring Store bededag og Kristi Himmelfartsdag afholdes der kræmmermarkeder og sportsarrangementer rundt om i landet. Det kan give perioder med tæt trafik på udvalgte strækninger. Læs mere her​​​​​.


​​​​​
Vejdirektoratets trafikprognoser bygger hovedsageligt på trafiktællinger, vores erfaringer og hvad vi ved om de trafikale konsekvenser af vejarbejder, arrangementer og store rejsedage. Her er ikke taget højde for uforudsigelige og akut opståede gener for trafikken som fx uheld eller dårligt vejr. ​
Ferie i udlandet

Skal du i miniferierne køre i bil til en feriedestination syd for grænsen eller til et af vores nordiske nabolande, kan du orientere dig om vej- og trafikforhold på din rute ved at benytte disse links:​

Trafik, vej og vejr i Europa

Køkalender for Tyskland og Frankrig

Aktuel trafikinformation i Tyskland

Regler i udlandet, herunder færdselsregler

Generelt om "kør-selv-ferie"

Gode råd til turen

Kør uden for de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til din rejse.

- Hold dig opdateret om den aktuelle trafikinformation på trafikinfo.dk eller via vores app Trafikinfo

- Tjek vejrudsigten før du tager afsted.

- Hav vand med i bilen.

- Hold god afstand til de forankørende.
Oprettet
13-04-2018.
Senest opdateret
13-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index