Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet vurderer supplerende tiltag mod støj fra Silkeborgmotorvejen

Vejdirektoratet vurderer tre tiltag for at nedbringe støjen fra Silkeborgmotorvejen
01. november 2017
Silkeborgmotorvejen er en bynær motorvej, der kører meget tæt på bymæssig bebyggelse.  
 
Det betyder, at den nyetablerede vej er præget af nogle helt særlige støjforhold, som berører naboerne til motorvejen.   
 
Vejdirektoratet har gennem hele forløbet med planlægning og anlæggelse af Silkeborgmotorvejen været meget opmærksomme på netop støjproblematikken.  
 
Og mens motorvejen har afhjulpet støjgener hos rigtig mange beboere langs den gamle Ringvej i Silkeborg by, må vi samtidig erkende, at den har skabt nye støjgener for beboere andre steder.  
 
På baggrund af nærmere undersøgelser kan det konstateres, at der er en række forhold ved motorvejsprojektet, der gør, at støjsikringen af strækningen ikke lever op til det, som beboerne kan forvente.  
 
Derfor er vi lige nu ved at foretage en nærmere vurdering af mulige tiltag, der skal reducere støjen fra motorvejen.  
 
Vi har primært fokus på følgende tre forhold:  
·       På den nedgravede motorvejsstrækning er vi ved at undersøge muligheden for at opsætte støjabsorberende materiale på støttevæggene. Estimat for forventet anlægsomkostning ca. 20-25 mio. kr.  
·       I området omkring Sensommervej er vi ved at undersøge muligheden for at lave tiltag, der skal reducere støjen. Estimat for forventet anlægsomkostning ca. 3-5 mio. kr.  
·       Vi er også ved at revurdere, hvilke ejendomme der kan søge tilskud til facadeisolering, herunder blandt andet Silkeborg Højskole. Estimat for forventede samlede omkostninger ca. 10 mio. kr.  
 
”Der arbejdes fortsat på at kvalificere ovennævnte tiltag, som kan afholdes inden for projektets bevilling. Vi vil inden for kort tid tage stilling til den endelige udformning, for der er ingen tvivl om, at vi tager støjforholdene omkring Silkeborgmotorvejen meget alvorligt og vil iværksætte forskellige løsninger, der kan hjælpe de berørte borgere,” siger anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt fra Vejdirektoratet.  
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk 
Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt, tlf. 7244 2561, mail: mki@vd.dk
Oprettet
01-11-2017.
Senest opdateret
01-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index