Søg
Pressemeddelelse

Vejdirektoratet nedtager elektroniske trafiktavler i Hovedstadsområdet

Vejdirektoratet nedtager i løbet af foråret en række af de store, elektroniske tavler, der hænger over motorvejene i Hovedstadsområdet og ved Herning, og som bruges til at informere trafikanterne om hastighed, rejsetider og særlige hændelser på vejnettet.
07. marts 2017
​De midlertidige puljemidler til at drive en række tavler er udløbet. Og derfor går Vejdirektoratets folk inden længe i gang med at afmontere dem. 

Beslutningen er økonomisk begrundet,” siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet.

”Ligesom alle andre myndigheder er også Vejdirektoratet bundet af de økonomiske realiteter. De midlertidige puljemidler er udløbet, og derfor nedtager vi nu en række tavler.”

Vejdirektoratet prioriterer og nedskalerer nu den samlede portefølje på grund af udløbet af den midlertidige finansiering. 


”Det er klart, at dette også har konsekvenser ude på vejnettet,” siger Charlotte Vithen. ”Vi har ikke længere økonomi til at videreføre alle vores elektroniske tavler, så derfor har vi prioriteret imellem dem ud fra en samlet trafikfaglig og beredskabsmæssig vurdering. Vi beholder tavlerne de steder på det overordnede vejnet, hvor tavlerne er af særlig væsentlig betydning.”

ITS-på-Statsvejnettet_534.jpg

Vejdirektoratet fastholder elektroniske tavler ved udvalgte broer og tunneller, hvor det vurderes som særligt vigtigt at kunne kommunikere med trafikanterne ved hjælp af variable, elektroniske tavler. ”Det er Vejdirektoratets samlede vurdering, at de elektroniske tavler ved disse lokaliteter har stor betydning for trafikafviklingen, da disse strækninger er særlig kritiske ”, siger Charlotte Vithen.​​

”Derudover er det vigtigt for mig at understrege, at vi fortsætter vi med at kommunikere med trafikanterne på en lang række andre platforme,” siger Charlotte Vithen. ”Kommunikation med trafikanterne har en meget høj prioritet i Vejdirektoratet og er et område, som vi løbende vil udbygge i de kommende år. Blandt vores kommunikationskanaler kan jeg nævne trafikinfo.dk, apps og Twitter, ligesom vi har et tæt samarbejde med P4 Trafik om hurtig og aktuel trafikinformation til trafikanter over hele landet. Der bliver på ingen måde tale om, at vi neddrosler vores kommunikationsindsats, selv om vi altså nu nedtager de elektroniske skilte.” 

Helt konkret er det tavlerne over Køge Bugt Motorvejen, Motorring 3, Holbækmotorvejen, Helsingørmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og Herning Motorvejen, der nu bliver fjernet.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032, mail: man@vd.dk
Områdechef Charlotte Vithen, tlf. 2216 7072​, mail: cv@vd.dk
​​​​
Oprettet
06-03-2017.
Senest opdateret
07-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index