Søg
Pressemeddelelse

Udvidelse af samkørselspladsen ved Th. Sauers vej i Aalborg

Midt i maj starter gravemaskinerne med at udvide parkerings- og samkørselspladsen, der har indkørsel fra Th. Sauers Vej i Aalborg, tæt på frakørsel 26 Th. Sauers Vej på motorvej E45.
08. maj 2012

De nuværende 84 parkeringspladser dækker ikke behovet for parkering, så derfor udvider Vejdirektoratet nu med 67 ekstra pladser, så der i alt bliver 151 parkeringspladser. De er til personbiler samt nogle stykker til bil med campingvogn.

Der er fortsat ikke plads til lastbiler, men parkeringspladsen bruges til turistbusser, som samler op og afsætter passagerer. Denne funktion bibeholdes. Ligeledes bliver der et såkaldt Kys og Kør område for personbiler, hvor der kan samles op og sættes passagerer af.

Der bliver også etablerede forbedrede forhold for cyklister, med overdækket cykelparkering. Det tilskyndes dermed yderligere, at parkeringspladsen bliver brugt til parkering af bilen, hvorefter de rejsende kan fortsætte på cykel til centrum af byen.

Parkerings- og samkørselspladsen er i dag omgivet af en del træer og buske, og virker mørk og indelukket. Der har været tilfælde af hærværk mod biler på pladsen. Det forsøger man nu at forebygge ved at åbne pladsen op, og gøre den indbydende ved at fjerne flere træer og buske samt en jordvold ud mod Th. Sauers Vej.

Desuden fortæller projektleder i Vejdirektoratet, Poul Pilgaard, at belysning er blevet prioriteret højt.

”Vi opsætter ny energibesparende LED belysning, så pladsen kommer til at fremstå lys og venlig,” fortæller projektlederen.

Sammenhæng med kommunal anlæggelse
Udvidelsen af parkeringspladsen hænger fint sammen med, at Aalborg kommune anlægger en ny vej, Universitetskorridoren, under E45 og bag om parkeringspladsen. Der bliver en ensrettet vej herfra og til parkerings- og samkørselspladsen, som skal bruges til frakørsel fra parkeringpladsen ved Gigantium.

Vejen kan udelukkende bruges til dette formål, hvortil den åbnes ved arrangementer i Gigantium. Universitetskorridoren kan dog bruges af cyklister og fodgængere i begge retninger og uafhængigt af arrangementer i Gigantium.

Vejdirektoratet forventer, at udvidelsen af parkeringspladsen står færdig til oktober 2012. Det er entreprenørfirmaet Arkil, der står for arbejdet. Pladsen kan bruges i fuldt omfang under arbejdet, men vi beder om hensyntagen til de arbejdende på pladsen samt forståelse for eventuel forstyrrelse.
Yderligere information:
Projektleder i Vejdirektoratet, Poul Pilgaard, tlf.: 7244 2621

Oprettet
08-05-2012.
Senest opdateret
08-05-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index