Søg
Pressemeddelelse

Udbygning af Østjyske Motorvej går så småt i gang

Vejdirektoratet udbygger den ”jyske rygrad” på en 15 kilometer strækning mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd.  Der er endnu ingen synlige spor på strækningen, men aktivitetsniveauet er højt både i Vejdirektoratet og hos entreprenøren Arkil.
30. november 2017
​E45 er en af Danmarks mest travle motorveje og er ”rygraden” i den jyske nord-syd transportkorridor. Strækningen oplever allerede i dag trængselsproblemer i myldretiden og risikerer i stigende grad at blive en trafikal flaskehals, da trafikken på de danske motorveje stiger. Derfor skal strækningen udbygges fra fire til seks spor.  

foto.jpg

Vejdirektoratets entreprenør er klar til at gå i gang.  De kommende måneder skal en lang række regnvandsbassiner langs strækningen etableres, og eksisterende regnvandsbassiner skal oprenses.  Andre forberedende anlægsarbejder og ledningsomlægninger vil også finde sted.  
 
”Inden vi går i gang med udbygning af selve motorvejen, hvor vi kommer til at genere de mange daglige trafikanter på strækningen, er der en lang række andre opgaver, der skal på plads.  Vi forsøger på den måde at minimere den periode, hvor projektet vil påvirke trafikken på strækningen, siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet.  
 
På den 15 kilometer lange strækning skal der være i alt 21 regnvandsbassiner, hvoraf 15 er eksisterende bassiner, der skal renses og efterses.  Seks nye regnvandsbassiner skal etableres.  
 
Arbejdet med regnvandsbassinerne går i gang primo december og er planlagt til at fortsætte frem til foråret 2018.  
 
Opstart på selve motorvejen er planlagt til slutningen af januar 2018. Følg projektet på her.
 
Yderligere oplysninger 
Projektleder Robin Højen Madsen, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 2276 
Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078
 
 
Fakta
I perioden fra 2010-2016 er trafikken steget med 25 %. De nye motorvejsspor vil give trafikanterne en hurtigere og mere sikker rejse på strækningen.
 
Normalt udbygger man en motorvej på ydersiderne, men på denne strækning sker udbygningen fra fire til seks spor i midterrabatten. Østjyske Motorvej mellem Skanderborg og Århus blev i sin tid bygget med en 12 meter bred midterrabat.
 
Nødspor opretholdes som nødspor efter udbygningen.
Oprettet
30-11-2017.
Senest opdateret
30-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index