Søg
Pressemeddelelse

Til- og frakørsel mod nord ved Bodumvej skal afhjælpe pres på rundkørsler ved Aabenraa N

Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet bygger ny nordvendt til- og frakørsel ved Bodumvej for at lette presset på to rundkørsler ved Aabenraa N og herved undgå køer på motorvejen.  
09. november 2017
​Der har længe været et problem med trafikafviklingen omkring til- og frakørsel 70 Aabenraa N. 

Vejdirektoratet har tidligere set på flere forskellige projektforslag til forbedring af trafikafviklingen i rampekrydsene. Blandt andet er der gennemført et afmærkningsprojekt, der har forbedret trafikafviklingen fra ramperne fra motorvejen, så risikoen for tilbagestuvninger til motorvejen er blevet mindre. 

Alligevel er der stadig ofte tilbagestuvning til motorvejen, og efter åbning af Sønderborgmotorvejen er det nu som oftest ved frakørselsrampen fra syd, at problemerne er størst.

Aabenraa Kommune har derfor længe haft et ønske om en ny til- og frakørsel til motorvejen for at aflaste presset på rundkørslerne. Det ønske går nu i opfyldelse, idet Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet sammen bygger en ny nordvendt til- og frakørsel ved Bodumvej. 

Den eksisterende til- og frakørsel 70 bliver desuden udbygget med en shunt for trafik fra syd mod øst/Aabenraa by ved den østlige rundkørsel.

Det eksisterende tilslutningsanlæg 70 Aabenraa N bliver fremover indrettet til kørsel med modulvogntog. 


Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen regner med, at projektet bliver til stor gavn for såvel private borgere som virksomheder i Aabenraa.

”Opgraderingen af til- og frakørslen Aabenraa N, samt en ny til- og frakørsel ved Bodumvej, er noget jeg har glædet mig til længe. Udbygningen, som sker i fællesskab med Vejdirektoratet, vil løse problemerne med køer på motorvejene og give mulighed for større vækst i Aabenraa og Rødekro. Kommunen arbejder samtidig på at få erhvervsområderne Brunde og Egelund koblet på modulvogntogsnettet til glæde for virksomhederne i området,” siger Thomas Andresen.

Projekteringen af anlægget er igangsat. Anlægsarbejdet begynder medio 2018 og forventes afsluttet medio 2019.

Vejdirektoratets projektleder Annette Jørgensen ser frem til at tage hul på projektet.

”Da vi ved, at kødannelser på motorvejen medfører større risiko for uheld er jeg glad for, at vi i samarbejde med Aabenraa har fundet de trafikale løsninger, der kan afhjælpe problemet,” siger Annette Jørgensen.

Der vil ikke blive ændret i kørebaneafmærkningen på de eksisterende rundkørsler ved tilslutningsanlæg 70 Aabenraa N ved ombygningen, da denne fortsat vil være den mest optimale løsning for at sikre hurtig afvikling af trafikken fra motorvejen.


Yderligere oplysninger:
Annette Jørgensen, projektleder: 7244 2782, ajor@vd.dk
Kim Lundahl Michelsen, kommunikationskonsulent, 7244 2318, kimi@vd.dk

Oprettet
08-11-2017.
Senest opdateret
09-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index