Søg
Pressemeddelelse

Oddesundbroen får ny belægning på broklappen

Broklappen på Oddesundbroen skal have ny belægning her til sommer. Broen vil være åben for trafik i hele arbejdsperioden på nær nogle nætter, hvor der dog vil være mulighed for passage ved forskellige klokkeslæt.
03. juni 2016
Oddesundbroen over Limfjorden ved Struer fik i år 2015 en grundig renovering af brodækket på de faste brofag – der kom ny belægning, rækværker og broen blev gjort 10 cm bredere.

 

Her i år 2016 er det broklappen, der ligeledes skal have ny belægning. I samme periode benytter Banedanmark muligheden for at lave reparationer på klappens maskineri.  

 

Arbejdet er i år inddelt i tre etaper.  

Etape 1: Forberedelse og klargøring – Uge 26

Etape 2: Udførelse af selve arbejdet - Uge 27 og 28

Etape 3: afsluttende arbejder – Uge 29  

 

I alle tre etaper vil der være restriktioner for trafikken, hvor trafikrestriktionerne under etape 1 og 3 vil være kortvarige og under hensyn til myldretid mv.

Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark lavet en fælles plan, således at varigheden og generne for både trafikanter og søfarende reduceres mest muligt. Broen vil være åben for trafik i hele arbejdsperioden på nær nogle nætter, hvor der dog vil være mulighed for passage ved forskellige klokkeslæt. Trafikanterne vil opleve mindre gener i form af smallere kørebaner, nedsat hastighed og lysregulering.

Renoveringsarbejdet på broklappen i etape 2 udføres i to perioder af fem dage hvor skibe, der kræver klapåbning, ikke kan passere Oddesundbroen. Begge perioder er placeret fra mandag morgen til fredag aften, således at skibstrafikken kan passere i løbet af den mellemliggende weekend.  

I etape 2, der ligger på hverdage i uge 27 og 28 (mandag 4. juli kl. 00:01 til fredag 8. juli kl. 23:59, og mandag 11. juli kl. 00:01 til fredag 15. juli kl. 23:59) vil trafikken blive afviklet med lysregulering. Denne lysregulering kan betjenes manuelt af brovagten således, at det er muligt at afvikle en kø, der opstår i den ene køreretning.

Imens man arbejder med at udskifte belægningen på broklappen, vil der kun være én vejbane over broklappen, hvilket kan give kø på travle tidspunkter. I uge 27 og 28 vil der forekomme nætter med kortere totalspærringer, hvor der dog vil være mulighed for passage ved nærmere fastsatte klokkeslæt.

I begge uger under etape 2 vil der være én kørebane til rådighed med en bredde på 2,8 m. Det er således muligt for alle "normale" transporter, med en bredde op til 2,6 m at passere broen. Særtransporter og landbrugsmaskiner med en større bredde vil ikke kunne passere broen i disse perioder.

Arbejdet blev i 2015 planlagt i dialog med kommuner, landbrug og erhverv i regionen for at finde det rette tidspunkt for arbejdets udførsel, så færrest muligt af landbrugets bredeste køretøjer blev generet. Arbejdet på broklappen i år er planlagt på tilsvarende vis, og ud fra de erfaringer entreprenøren fik i 2015. Denne gang er der også vist hensyn til de søfarende, som er dem, der vil opleve de største restriktioner, da klappen ikke kan åbnes under renoveringen.  

Vejdirektoratet vil i samarbejde med kommunerne samt Holstebro Struer Landboforening løbende fortælle om, hvordan arbejdet skrider frem, og hvornår der er åbent for de brede køretøjer, spærringer m.m. Det sker via pressemeddelelser til medierne og de respektive hjemmesider.  

"Vi har haft et godt samarbejde om at finde en fornuftig løsning for alle parter, så vilkårene for vores nødvendige vedligeholdelse og trafikken over Oddesund kan ske på en god og sikker måde og med fortsat dialog. Det gælder også hensynet til de særlige forhold, der er omkring de brede landbrugskøretøjer," siger Christian Bugge Hansen, Fagprojektleder i Vejdirektoratet.  

"Vi håber på omgivelsernes forståelse for, at et omfattende arbejde af denne type kræver en del plads og lidt mere tålmodighed fra trafikanternes side. Vi forsøger naturligvis at gøre os færdige derude så hurtigt som muligt," siger han.    

 

Yderligere oplysninger:

Christian Bugge Hansen, Fagprojektleder: 4123 5918, cbh@vd.dk

Kim Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk
Oprettet
08-06-2016.
Senest opdateret
08-06-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index