Søg
Pressemeddelelse

Ny motorvej til Sønderborg: Transportministeren klipper snoren

Lørdag den 31. marts klokken 13.00 klippede transportminister Henrik Dam Kristensen snoren til 26 kilometer ny motorvej mellem Kliplev og Sønderborg.
31. marts 2012

​Hermed erklærede transportministeren Sønderborgmotorvejen for åben. I sin åbningstale hæftede Henrik Dam Kristensen sig ved det glædelige i, at den nye vej er åbnet til gavn for borgere og erhvervsliv i Sønderjylland.

”Vejen giver nye muligheder for alle trafikanter i Sønderjylland. Ikke mindst opfylder den et stort behov hos Sønderjyllands levende erhvervsliv, der nu står parat til at udnytte potentialet i den hurtigere og sikrere forbindelse til resten af Danmark og hele Europa.”

Efter snoreklippet blev vejen indviet af en kortege på flere hundrede motorcykler. Der var kommet over tusind borgere for at fejre den nye motorvej.

Sønderborgmotorvejen er bygget i et Offentligt Privat Partnerskab mellem Vejdirektoratet og KMG - Kliplev Motorway Group, og er det første OPP-samarbejde på vejområdet i Danmark.


I den forbindelse udtaler Henrik Dam Kristensen (S):

”Vi står over for mange udfordringer på infrastrukturområdet i de kommende år – udfordringer og ikke mindst svære prioriteringer. Svære prioriteringer, der samtidig skal sikre en effektiv infrastruktur. Det kræver, at store beløb investeres på de rigtige tidspunkter, på de rigtige steder og ikke mindst på den rigtige måde. Dette OPP-projekt vil sammen med øvrige erfaringer indgå i de overvejelser, der fremadrettet skal gøres, når der skal planlægges og bygges ny infrastruktur.”

Yderligere oplysninger eller kommentarer
Anlægsdirektør i Vejdirektoratet, Jens Holmboe, Tlf.:7244 3004, Email: jjh@vd.dk  
Pressechef i Vejdirektoratet, Martin Østergaard-Nielsen, Tlf.: 7244 3032, Email: man@vd.dk  

Oprettet
02-04-2012.
Senest opdateret
02-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index