Søg
Pressemeddelelse

Nu går arbejdet i gang på 2. etape af Kalundborgmotorvejen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tog i dag første spadestik til 2. etape af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup.
28. september 2017
​Ministeren fik hjælp af borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune, og elever fra Skovvejens Skole i Nr. Jernløse.Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk (t.v.), og borgmester Martin Damm, Kalundborg (t.h.), tager første spadestik til 2. etape af Kalundborgmotorvejen. Klik for visning i stor version.
 
”Den nye motorvejsstrækning vil gøre det lidt nemmere at komme til og fra arbejde for de mere end 15.000 daglige bilister på strækningen. Og motorvejen giver bedre mulighed for vækst både for de mindre byer og de større kraftcentre, som Holbæk og Kalundborg Kommuner er kendt for”, sagde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i den forbindelse.
 
Den kommende etape af Kalundborgmotorvejen bliver en 4-sporet motorvej og erstatter et stykke af den nuværende Skovvejen fra Kvanløse til Dramstrup, der i dag dels er motortrafikvej og dels tosporet landevej på dele af strækningen.
 
Når den nye strækning åbner i 2019 vil den forlænge den eksisterende motorvejsstrækning med 6,5 km, så den i alt bliver på 13,5 km.
 
Borgmester: Et vejnet i top
Også borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, understregede vigtigheden af den kommende motorvejsetape.
 
”Med 2. etape har vi taget hul på et nyt kapitel - en videreførelse af den eksisterende Kalundborgmotorvej. Motorvejen bringer Hovedstadsområdet endnu tættere på Kalundborg og regionen. Vi får et infrastrukturelt løft, der gavner erhvervsliv, vækst og job. Vi får et vejnet i top,” sagde Søren Kjærsgaard i sin tale.
 
Vejdirektoratets byggeri af 2. etape af Kalundborgmotorvejen består blandt andet af en udbygning af ca. 1,5 km af Skovvejen til 4-sporet motorvej og yderligere 5 km ny 4-sporet motorvej syd om Regstrup.
 
Mellem Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse etableres et nyt rampeanlæg, der skal sikre adgangen til byerne i lokalområdet. Når motorvejen er færdig vil dele af den eksisterende Skovvejen blive lokalvej, og en mindre del af vejen vil blive helt nedlagt og overgå til landbrug.
 
Projektet er samlet set budgetteret til at koste ca. 430 mio. kr.
 
Vejdirektoratet åbnede 1. etape af Kalundborgmotorvejen i 2013 på strækningen fra Elverdam til Kvanløse. Linjeføringen af resten af en fremtidig motorvejsstrækning fra Dramstrup til Kalundborg er undersøgt og fastlagt, men er endnu ikke vedtaget ved anlægslov.
 
2. etape af Kalundborgmotorvejen
Strækning: 6,5 km, 110 km/t og to kørespor i hver retning
Antal biler i døgnet: Ca. 15.000
Anlægsperiode: 2017-2019
Samlet budget: 430 mio. kr.
 
Læs mere om projektet på www.vd.dk/kalundborgmotorvejen
 
PRESSEFOTO fra arrangementet kan benyttes til redaktionel omtale. Flere kan rekvireres ved at kontakte Vejdirektoratet.
 
Yderligere oplysninger:
Projektleder Christian Tolderlund, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3731
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621

Oprettet
29-09-2017.
Senest opdateret
29-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index