Søg
Pressemeddelelse

Motorvejsramper ved Vejle lukker i to måneder

Mellem Skærup og Vejle er Vejdirektoratet i gang med at udvide Østjyske Motorvej E45 fra fire til seks spor.
26. april 2012

​Anlægsarbejdet gør det nødvendigt at lukke en tilkørselsrampe i hver af de to tilslutningsanlæg Vejle Syd (61) og Vejle Nord (60) i op til to måneder fra den 30. april.

Broen, der fører motorvejen over Bybækvej, skal renoveres og have ny isolering. Og for at kunne opnå en effektiv trafikafvikling på E45 og i Vejle by, lukker

 

Vejdirektoratet to tilkørselsramper fra mandag den 30. april og cirka to måneder frem. Det drejer sig om tilkørselsrampen i sydlig retning fra Horsensvej i tilslutningsanlæg Vejle Nord (60) og tilkørselsrampen i nordlig retning fra Fredericiavej i tilslutningsanlæg Vejle Syd (61).

”Lukningen vil medføre konsekvenser for trafikken gennem Vejle by, og derfor har vi naturligvis overvejet flere forskellige løsninger, men samlet set er lukningen af ramperne den løsning, der generer mindst. Vejdirektoratet har beregnet, at hvis tilkørselsramperne ikke lukkes, vil en indsnævring af sporene på E45 på en 5-700 meter lang strækning ved Bybækvej medføre køddannelser på op til 10 kilometers længde på E45. Det vil betyde, at en del af den gennemkørende trafik på E45 vil forsøge at benytte de lokale veje – gennem Vejle – i stedet, og det er ikke hensigtsmæssigt”, siger projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.

Vejdirektoratet har i samråd med politiet og Vejle Kommune besluttet, at den gennemkørende trafik på E45 så vidt muligt bør holdes på motorvejen, og at det kun er den lokale trafik, der skal finde andre veje. Denne løsning tilgodeser langt størstedelen af trafikanterne på E45.

For at få trafikken gennem Vejle til at glide lettere i perioden, vil Vejdirektoratet i samarbejde med Vejle Kommune justere trafiksignalerne ved blandt andet Horsensvej og Fredericiavej, så der kommer længere perioder med ”grøn bølge”.

Ved Vejle Nord (60) bliver der desuden skiltet med omkørsel via Hornstrup (59) – svarende til en omkørsel på ca. 7,5 km. Det vil også reducere mængden af trafik gennem byen.

”Vi er godt klar over, at det her bestemt ikke er optimalt for trafikanterne i Vejle, men vi har fundet en løsning, som tilgodeser flest muligt – altså de mange gennemkørende trafikanter på E45. Det var oprindeligt planen, at arbejdet med at renovere broen ved Bybækvej skulle være udført i 2011, men ved at skubbe arbejdet til nu, kan det laves samtidig med rampeudvidelserne, og på den måde reduceres den periode, hvor der er brug for trafikomlægninger,” forklarer Robin Højen Madsen.

Desværre kan broarbejdet ved Bybækvej ikke gennemføres udelukkende som aften- og natarbejde, som det ellers har været tilfældet ved tidligere arbejder på strækningen. Der er nemlig tale om isoleringsarbejde, som ikke tåler for lave temperaturer og nattefugt.

 
For yderligere oplysninger:
Projektleder Robin Højen Madsen, Vejdirektoratet, tlf. 23 24 41 72, rhm@vd.dk

Oprettet
27-04-2012.
Senest opdateret
27-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index