Søg
Pressemeddelelse

Landets bilister bruger motorvejene flittigt

Vi kører mere og mere, og især på motorvejene stiger trafikken. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.
03. marts 2016
I 2015 steg trafikken på vejene markant. På landsplan steg den samlede vejtrafik med 2,9 %, og på motorvejene har trafikvæksten været endnu højere. Faktisk viser Vejdirektoratets tal, at hovedparten af de ekstra kilometer er kørt på motorvejene, hvor trafikken er steget med mere end 6 % i 2015.
 
Motorvejene tager trafikvæksten
Det er op imod en tredjedel af alle kørte kilometer, der i dag køres på motorvejene, selvom de udgør mindre end 2 % af vejnettet i Danmark. 
 
”Vi kan se på tallene, at trafikken på de danske motorveje fortsat stiger. Det understreger, at regeringens fokus på at investere i vejene er den rigtige vej at gå, og det vil vi prioritere, så snart der igen er luft i budgettet til det. Effektiv transport af personer og gods er vigtig for væksten og jobskabelsen i Danmark,” siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.
 
graf---motorvejene-tager-trafikvæksten.jpg

Den høje trafikvækst på motorvejsnettet har efterhånden stået på i en del år. Afdelingsleder i Vejdirektoratet Kasper Rosenstand oplyser, at siden 2005 er motorvejstrafikken steget med mere end 35 %.
 
En del af væksten i motorvejstrafikken skyldes naturligvis den løbende udbygning af motorvejsnettet, som er med til at flytte trafik fra mindre veje til motorvejene.

"F.eks. har åbningen af motorvejsetapen Hårup – Låsby ved Silkeborg aflastet den eksisterende landevej med omkring 15.000 biler i døgnet, svarende til en reduktion i trafikken på 80 – 90 %," fortæller Kasper Rosenstand.

”Et andet eksempel er åbning af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen mellem Ring 4 og Tværvej. På Ballerup Byvej (Frederiksundsvej) er trafikken på hverdage faldet med 8.000 bilister i døgnet, svarende til en reduktion i trafikken på over 20 %.”

Erhvervslivet sætter gang i hjulene
Den støt stigende trafik på motorvejsnettet hænger også sammen med, at motorvejene fungerer som rygraden i erhvervslivets transportnet og binder de større byer, landsdelene og erhvervsområder sammen. De udgør ligeledes de centrale forbindelsesveje til havnene og grænseovergangene.
 
”Når det går bedre med dansk økonomi, så kommer der flere i beskæftigelse, og handelen med udlandet vokser. Det giver mere trafik på motorvejsnettet i form af flere pendlere og flere godstransporter mellem landsdelene og til og fra udlandet,” forklarer Kasper Rosenstand.
 
Især den internationale vejgodstrafik er vokset i 2015. Der er registreret en stigning i lastbiltrafikken over grænserne på 4,7 procent i forhold til 2014. 

Mere mobile
Den spirende økonomiske vækst betyder også, at flere af os har behov for at være mere mobile og derfor har anskaffet os en bil.   
 
”Når flere er kommet i arbejde, og der er langt til og fra jobbet, så vælger husstanden at anskaffe bil eller måske bil nr. 2. Det giver naturligvis også mere trafik på vejene,” fortæller Kasper Rosenstand.
 
I 2015 blev der nyregistreret 207.000 nye personbiler - det er 10 % flere end i 2014. 
 
”Heldigvis er de mange nye biler mere trafiksikre og energieffektive end de ældre biler,” tilføjer Kasper Rosenstand. 
 
”Eksempelvis kører de nye benzinbiler, der blev solgt i 2015 i gennemsnit 45 % længere på literen end de biler, der blev købt i 2007.”
 
 
Fakta:
• Motorvejsnettet har en samlet længde på omkring 1.250 km.  Motorvejsnettet udgør knap 1,7 % af den samlede vejlængde i Danmark (ca. 75.000 km).

• I 2015 steg motorvejstrafikken med mere end 6 % sammenlignet med 2014. I dag køres der 37 % flere kilometer på motorveje end for ti år siden.

• For 25 år siden stod motorvejsnettet for blot 14 % af trafikken på vejnettet. I dag foregår knap 33 % af den samlede bilkørsel i Danmark på motorvejsnettet.

• Der er ca. 2,4 mio. personbiler i Danmark. Antallet af personbiler er vokset med ca. 10 % i løbet af de seneste 5 år. Andelen af familier der har rådighed over mere end én bil er i samme periode steget med 24 %.

• Ovenstående tal for reduktion i trafikken på henholdsvis landevejen Linåvej ved Silkeborg og Ballerup Byvej ved Ballerup er baseret på hverdagsdøgnstrafik. Årsdøgnstrafiktallet indeholder også trafiktal fra weekender og helligdage og vil typisk være lidt lavere end hverdagstrafikken.       
 
Yderligere oplysninger:
Kasper Rosenstand, afdelingsleder i Vejdirektoratet, 61 66 02 27, kar@vd.dk, Twitter: @k_rosenstand

Rikke Liebst, kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet, rili@vd.dk,  tlf. nr. 25 70 30 56
Twitter: @rikkeliebst
Oprettet
02-03-2016.
Senest opdateret
10-03-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index