Søg
Pressemeddelelse

Hastighed og uopmærksomhed koster liv i trafikken

En ny rapport fra Vejdirektoratet viser at for høj hastighed, uopmærksomhed, spirituskørsel og manglende selebrug er skyld i de fleste dødsfald i trafikken.
08. november 2012

For høj hastighed og manglende opmærksomhed er de hyppigste årsager til dødsulykker på vejene. Det viser Vejdirektoratets nye årsrapport ”Dødsulykker 2011.”

I rapporten har Vejdirektoratet analyseret samtlige trafikulykker, der kostede menneskeliv i 2011.

Ved omkring fire ud af 10 dødsulykke er det vurderet, at for høj hastighed har været medvirkende til ulykkernes opståen, og det er vurderet, at mere end halvdelen af dødsulykkerne er opstået som følge af uopmærksomhed og/eller manglende orientering.

I en fjerdedel af dødsulykkerne vurderes det, at spirituskørsel har medvirket til ulykkernes opståen. Det er alt sammen forhold, der kan relateres til trafikanternes adfærd og handlinger.

Hver fjerde af de dræbte i personbiler har kørt uden sele, og det er vurderet at manglende selebrug har medvirket til en forøgelse af personskaderne ved hver sjette dødsulykke.

”Vi arbejder hele tiden på at forbedre trafiksikkerheden fx via indretningen af vejsystemet så det påvirker trafikanternes adfærd eller medvirker til at ulykkerne ikke bliver så alvorlige. Dette gør vi fx i arbejdet med sorte pletter og grå strækninger. Den ny viden vi får fra projektet med dødsulykkesstatistik gør os bedre til, også i fremtiden, at finde de mest rentable trafiksikkerhedstiltag” udtaler Vejdirektør Per Jacobsen.

Flest mænd dør i trafikken
Rapporten viser også at, ud af de i alt 141 førere, der har kørt for hurtigt, er 129 mænd, dvs. mere end ni ud af 10. Samtidigt viser analysen, at tre fjerdedele af de dræbte er mænd. Når kvinder dør i en trafikulykke, er det i halvdelen af tilfældene som fodgænger eller cyklist.

Eneulykker hyppigst
Generelt sker langt de fleste dødsulykker på landet.

Mere end hver fjerde dødsulykke er en eneulykke, og dette er den hyppigste ulykkestype for dødsulykkerne. En typisk eneulykke sker på landet med en personbil. Føreren kører ofte for hurtigt og hver anden fører er spirituspåvirket. Ulykkerne bliver ofte alvorlige, fordi køretøjet rammer faste genstande uden for vejen f.eks. et træ.

Mere end hver femte dødsulykke er en frontalkollision og hver sjette er en fodgængerulykke, sidstnævnte sker typisk i byområde.

Bilister i gamle biler kører stærkt og bliver dræbt
Årets rapport indeholder en temanalyse om bilernes alder: Førere af ældre biler kører oftere for hurtigt, bruger selen sjældnere og flere bliver dræbt end tilfældet er for førere af nye biler. Andre interessante fund er, at jo yngre bilen er, desto oftere sidder der en kvinde bag rattet, og i de ældste biler sidder de yngste førere.

Autoværn hjælper
En af rapportens temaanalyser er dødsulykker med påkørsel af autoværn. Af de 439 dødsulykker i 2010 og 2011 er det kun i fem tilfælde vurderet, at autoværnet har haft betydning for personskadernes omfang  f.eks. ved at det var muligt for køretøjet at køre op på autoværnet og tippe ned bag det. I 8 dødsulykker har autoværnet ikke opfyldt sin funktion med at holde køretøjerne på vejen f.eks. fordi det har været muligt at køre bag om et opsat autoværn.

Årsrapporten er udarbejdet som en del af projektet ”Udvidet dødsulykkesstatistik” som er et treårigt projekt finansieret via den grønne transportpulje. Data er indsamlet i bredt samarbejde mellem vejmyndigheder og politiet.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Mette Fynbo, tlf.: 7244 2793 eller 25489488, mail: mfy@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 7244 3032 eller 21290733, mail: man@vd.dk

Oprettet
08-11-2012.
Senest opdateret
08-11-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index