Søg
Pressemeddelelse

Grøn bro ved Lundegårdsvej løftes på plads over Sydmotorvejen

Vejdirektoratets entreprenør MT Højgaard er nu klar til at løfte den nye bro, der fører Lundegårdsvej ved Rødby over Sydmotorvejen, på plads. Broens elementer løftes på plads fra starten af oktober. Broen ventes at åbne for trafik sidst på året.
29. september 2017
​Det er Vejdirektoratet, der opfører broen på vegne af Sund & Bælts datterselskab Femern Landanlæg.

Broen ved Lundegårdsvej støbes i 20 delelementer ved siden af Sydmotorvejen og løftes derefter på plads. Klik for stor visning.
 
Den nye bro, der erstatter den nedrevne bro efter en lastbilulykke sidste år, indgår som en del af opgraderingen af vejnettet på den danske side af Femern Bælt-forbindelsen. Hvor den gamle bro var smal og havde vægtbegrænsning, så opføres den nye bro i en længere og bredere udgave, så den kan håndtere den øgede færdsel mellem den kommende nye Holeby Station og Rødby.
 
Undgår spærrede kørespor
Byggeriet af broen har på flere områder adskilt sig fra andre mere traditionelle broprojekter. For at genere trafikanter på motorvejen mindst muligt er broens elementer blevet støbt ved siden Lundegårdsvej for derefter at blive løftet på plads. Dermed har man undgået at benytte et stillads hen over motorvejen, som giver en række gener for trafikanterne, fortæller Jacob Pryds Winkel, der er projektleder i Vejdirektoratet.  
 
”Ved de typiske brobyggerier er det nødvendigt at bruge omfattende stilladskonstruktioner til støbearbejdet. Dette medfører spærrede kørespor på motorvejen og nedsat hastighed forbi arbejdsstedet. Denne gang har vi i stedet valgt at støbe broen i 20 delelementer tæt ved, som vi så løfter på plads og monterer uden større spærringer eller andre væsentlige gener for trafikanterne,” siger Jacob Pryds Winkel.
 
Miljørigtig beton
Femern Landanlæg og Vejdirektoratet er desuden med i en samarbejdsgruppe med andre bygherrer, entreprenører, leverandører og rådgivere. Gruppen arbejder med mere bæredygtige produkter til blandt andet støbninger af broer.
 
Ved Lundegårdsvejsbroen har man som et forsøg således brugt en ny type af såkaldt grøn beton, hvor produktionen er mere skånsom overfor miljøet i forhold til udledning af CO2.
 
”Sund og Bælt støtter naturligvis ny teknologi til at nedsætte udledningen af CO2 i store infrastrukturprojekter som Femern Bælt-forbindelsen. Vi ser store perspektiver i at gøre beton miljørigtig som led i mere bæredygtige infrastrukturanlæg,” siger Johnny Restrup-Sørensen, der er projektchef i Sund & Bælt.
 
Erfaringerne fra den grønne beton ved Lundegårdsvej ventes at blive brugt ved fremtidige infrastrukturprojekter, hvor muligheden er til stede.
 
Yderligere oplysninger:
Projektleder Jacob Pryds Winkel, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3752
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3621
Kommunikationschef Lene Gebauer Thomsen, Sund & Bælt, tlf.: 3341 6261


Oprettet
29-09-2017.
Senest opdateret
29-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index