Søg
Pressemeddelelse

Erfarent europæisk Joint Venture skal bygge Fjordforbindelsen Frederikssund

Fem Joint Ventures blev kvalificeret, fire bød på opgaven, og nu har Vejdirektoratet fundet det Joint Venture, som tilbydes opgaven med at bygge den nye bro mellem Frederikssund og Hornsherred. 
09. september 2016
Det bliver et europæisk Joint Venture bestående af Rizzani de Eccher, Besix og Acciona Infraestructuras, som Vejdirektoratet agter at indgå kontrakt med på milliardopgaven med at bygge den nye bro og motortrafikvej.  


”Vi er færdige med at evaluere de fire indkomne tilbud. Det Joint Venture, der leverede det bedste tilbud - både på kvalitet og pris - består af en italiensk, belgisk og spansk virksomhed. Vi er meget tilfredse med, at vi nu er så langt i processen, at vi forhåbentlig snart indgår kontrakt med dem og dermed når endnu en vigtig milepæl i forhold til at få etableret en fjordforbindelse,” siger anlægschef i Vejdirektoratet Erik Stoklund Larsen.

”Dette Joint Venture har rigtig gode referencer fra tilsvarende infrastrukturprojekter rundt om i verden, også fra projekter i Natura 2000 områder. Lige netop erfaringer med anlægsarbejder i særligt sårbare naturområder har været en høj prioritet for os som bygherre,” fortsætter Erik Stoklund Larsen.

Vurderingen af de indkomne tilbud og dermed udvælgelsen af entreprenøren er sket i to tempi. Først har man vurderet tilbuddene på en række kvalitative parametre, hvilket bl.a. omhandler deres tekniske løsninger, men eksempelvis også hvordan entreprenøren påtænker at gennemføre projektet under størst mulig hensyntagen til omgivelserne. Nu er den del færdig og de bydende parter er orienteret om den kvalitative pointgivning. Fredag den 2. september blev priskuverterne åbnet i plenum. Det Joint Venture, der har den bedste samlede score, er den vindende part.

”Det er til stor glæde for Fjordforbindelsen Frederikssund SOV, at det valgte Joint Venture både havde den bedste kvalitative bedømmelse og den laveste pris . I bestyrelsen ser vi frem til, at de snart går i gang i marken,” siger en glad Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.

Tre ud de fire priser, der kom ind på opgaven lå under entrepriseoverslaget på 1.1 mia.

”Det var store internationale entreprenørvirksomheder, der bød på opgaven. Det er dejligt at se, at det vindende Joint Venture har danske underleverandører i form af SWECO som rådgiver på miljø og geoteknik, samt MJ Eriksson som underentreprenør på jord- og afvandingsarbejder. Derfor forventer vi også, at der bliver en del lokale arbejdspladser i hele byggeperioden,” siger Leif Tullberg.

Joint Venturet har i deres tilbud valgt, at elementer til broens overbygning bliver produceret i Polen og sejlet til en dansk havn. Den del svarer til ca. 15 % af den samlede produktion. Resten af projektet, såsom fundering og underbygning af højbroen samt den resterende del af kontrakten vil blive produceret på stedet.  

Den nye bro over Roskilde Fjord bliver en betalingsbro og Fjordforbindelsen Frederikssund SOV skal varetage etablering af en ny motortrafikvej og fjordforbindelse over Roskilde Fjord samt stå for lånoptagning til finansiering af projektet samt opkrævning af betaling for passage af den nye forbindelse.  Vejdirektoratet er bygherre på projektet på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund SOV.

Opgaven med anlæg af den nye bro og motortrafikvej er udbudt som en totalentreprise. Dvs. at entreprenøren har rimelig frie rammer til at planlægge gennemførelsen af opgaven. Dog regner vi i Vejdirektoratet med, at den nyudnævnte vinder af projektet vil udnytte efterårsmånederne til at komme i gang med de geotekniske undersøgelser på Roskilde Fjord.

Den formelle kontraktindgåelse foregår primo oktober.  

Følg projektet.  

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Leif Tullberg, Fjordforbindelsen Frederikssund SOV, tlf.: 4064 6900, mail: leif@tullberg.me

Anlægschef Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet, tlf.: 2122 4496, mail: esl@vd.dk

Projektchef Henrik Vincentsen, Vejdirektoratet, tlf.: 28114100, mail: hevi@vd.dk

Kommunikationskonsulent Anne-Mette Nyhuus, Vejdirektoratet, tlf.: 7244 3078, mail: an6@vd.dk  

 

Fakta om projektet:

Den kommende bro over Roskilde Fjord er en del af projektet med at anlægge en ny fjordforbindelse, som forbinder Frederikssund og Hornsherred.  

Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Og omkring 1,4 kilometer vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage.  

Det forventes, at broen åbner for trafik i 2019.  

Den samlede pris på projektet er omkring 2 mia. kr.


Fakta om Fjordforbindelsen Frederikssund SOV:

SOV står for Selvstændig Offentlig Virksomhed.

Fjordforbindelsen Frederikssund SOV's formål er etablering af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, og et betalingsanlæg. Endvidere skal Fjordforbindelsen Frederikssund SOV optage lån til finansiering af projektet og har i forlængelse heraf desuden til formål at opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet, samt at etablere, drive og vedligeholde et betalingsanlæg.

SOV'et har en bestyrelse med fem medlemmer. Se hvem​
Oprettet
09-09-2016.
Senest opdateret
09-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index