Søg

Vejregler: Erfaringsopsamling for 2-1 veje

2÷1 veje er en relativ ny vejudformning, som kun i begrænset omfang er beskrevet i vejreglerne. Derfor blev der i udgangen af 2012 gennemført en erfaringsopsamling med denne vejtype.
20. januar 2014
2÷1 veje er en relativ ny vejudformning, som kun i begrænset omfang er beskrevet i vejreglerne. Derfor blev der i udgangen af 2012 gennemført en erfaringsopsamling med denne vejtype.

Erfaringsopsamlingen er baseret på et litteraturstudium, et internetbaseret spørgeskema til 43 kommuner og samtaler med 11 kommuner, som alle er lokaliseret i det østlige Danmark.

Vejenes udformning varierer på tværs af Danmark, Holland, Sverige og Tyskland. I Holland er de udført med en rød kantbane, hvilket i Holland signalerer cykelsti, og normalt må bilerne ikke køre her. I Sverige har vejene også været udført med forskellige kantstriber - både stiplede og fuldt optrukne, men der er ikke nogen tydelig forskel på, hvilken effekt disse veje har på trods af de forskellige udformninger.

Ofte forsynet med ekstra inventar
Ud fra det internetbaserede spørgeskema er der 12 sjællandske kommuner, som har 2÷1 veje, og det er lykkedes at få yderligere kontakt med 11 af disse kommuner. De fleste af kommunerne har én eller to 2÷1 veje, og tværsnittene af kørebanen er 3,5 meter eller derunder for alle vejene undtagen én.

2÷1 vejene er ofte forsynet med ekstra inventar, som skal fungere som hastigheds-dæmpere såsom steler, indsnævringer, bump og hævede flader. Der er indikationer af, at 2÷1 vejene fungerer mest effektivt, hvis de er akkompagneret af sådanne tiltag. Vejene findes oftest i mindre byer eller landområder, og flere af vejene er skoleveje. Hastighederne er ofte angivet til 40 km/t eller 50 km/t.

Kan kræve tilvænning
Umiddelbart er effekten på antallet af ulykker begrænset - flere steder har der dog heller ikke været problemer med ulykker inden vejen blev implementeret. Vejene kan umiddelbart kræve en tilvænningsperiode, men der har ikke været eksempler på, at brugerne ikke forstår udformningen.

Generelt har kommunerne kun i begrænset omfang fået henvendelser fra borgere og skolebestyrelser, hvilket oftest opfattes som et tegn på, at vejene fungerer efter hensigten.

Du finder rapporten her.
Oprettet
20-01-2014.
Senest opdateret
20-01-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index