Søg

Vejdirektoratet passer godt på naturen i Næstved

I forbindelse med anlæg af Næstved Nordlig Omfartsvej gennemfører Vejdirektoratet et omfattende overvågningsprogram af naturen. Erfaringerne kan bruges ved fremtidige projekter i EU-beskyttede områder.
13. oktober 2016
Susaa1.jpg

Som vejprojekt adskiller projektet med den nordlige omfartsvej i Næstved sig ikke synderligt fra andre vej- og broprojekter. Og så alligevel.  
 
Udover at være utroligt smuk udmærker naturen i Susådalen ved Næstved sig ved at have nogle specielle forhold og arter, der gør, at området er beskyttet af særlige EU-regler om Natura2000-områder.
 
Netop ved Susådalen er Vejdirektoratet og Vejdirektoratets entreprenør Arkil lige nu i fuld gang med at færdiggøre byggeriet af en højbro henover Susådalen, og mens det sker, skal der tages hensyn til blandt andet markfirben, flagermus, beskyttede naturtyper og vandløbenes biologiske kvalitet.

 ”Undersøgelserne til dato peger på, at vejbyggeriet indtil nu ikke har medført nogen påvirkning ud over den forventede af naturen, så alle indsatserne har været det hele værd, fordi både plante- og dyreliv lever i bedste velgående trods vejbyggeriet, fortæller Jacob Pryds Winkel, projektleder i Vejdirektoratet.   
 
Vejdirektoratet kalkulerer altid med naturhensyn på vejanlæg, men EU-reglerne om Natura2000-områder gør, at der på dette projekt skal tages et ekstra hensyn til naturen.  
 
Derfor har Vejdirektoratet iværksat en omfattende naturregistrering. Undersøgelser gik i gang før anlægsarbejdets start, står på nu under anlægsarbejdet og kører i flere år, efter vejen er åbnet. Overvågningen af naturen i og omkring Susådalen og Vasegrøften skal dokumentere effekten af byggeriet på naturen.
 
Overvågningen af naturen startede tilbage i 2012, før Vejdirektoratet overhovedet gik i gang med anlægsarbejdet i marken. Det fortsætter med årligt tilbagevendende undersøgelser frem til 2020. Overvågningsresultaterne er en forudsætning for at vurdere, om de planlagte afværgeforanstaltninger har været tilstrækkelige og giver mulighed for at justere omfanget af dem.  

​​
Oprettet
13-10-2016.
Senest opdateret
13-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index