Søg

Trafikken på motorvejene vokser stadig markant

Der kommer hele tiden flere og flere biler og lastbiler på de danske motorveje.
03. juli 2018

Trafikvækst_foto-baggrund (2).jpg

På blot ti år er trafikken på de største hjemlige veje steget med næsten en tredjedel. Det viser de nyeste tal fra Vejdirektoratets rapport ”Statsvejnettet 2018” der kommer på gaden i dag.

Særlig pres i myldretiden
Presset på de store veje er især blevet forværret i myldretiden. Her viser Vejdirektoratets opgørelser, at trafikken er steget med op mod 40-45 procent på nogle af de værst belastede strækninger.

Vejdirektoratets trafikprognoser viser i øvrigt, at trængslen på de hjemlige motorveje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Og hvis man kigger frem mod 2030, så vil blandt andet veje som E45 Østjyske Motorvej og E20 Fynske Motorvej samt flere af de store motorveje i Hovedstadsområdet have det, der kaldes en kritisk belastningsgrad.

Kampagner og nye løsninger
Udbygningen af vejene og anlæg af nye veje har stor effekt, men det kan ikke løse alle udfordringerne med den stigende trafikvækst alene. 

Derfor arbejder Vejdirektoratet løbende med kampagner og nye løsninger, som kan fordele og afvikle trafikken bedre, som fx et pilotprojekt med hurtigere oprydning på motorvejene efter et uheld på Fynske Motorvej og kørsel i nødspor på udvalgte strækninger.


Oprettet
02-07-2018.
Senest opdateret
03-07-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index