Søg

Stort driftsudbud gav skarpe priser

Der har været en god konkurrence mellem tilbudsgiverne i det store driftsudbud på statsvejene, som Vejdirektoratet netop har gennemført. Resultatet er, at de 3.800 km statsvej også i de kommende år bliver drevet og vedligeholdt til fornuftige priser. 
07. september 2017
Beplantning_530.jpg

Den samlede årlige tilbudssum for Vejdirektoratets 42 entrepriser er landet på godt 240 millioner kroner. Entrepriserne er dog skalérbare, så der er en mulighed for, at den samlede entrepriseomsætning lander på et højere beløb.  
 
I alt modtog Vejdirektoratet 157 enkelttilbud fra 33 bydende virksomheder. Herudover blev der givet 91 kombinationstilbud med rabat for samlet overdragelse af kombinationen.  
 
Ud fra disse tilbud har Vejdirektoratet regnet sig frem til hvilke virksomheder, der fra 2018 og fire år frem skal stå for den løbende drift af statsvejene - herunder renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte samt drift af mekaniske og elektriske installationer og anlæg.  
 
Licitationsresultatet kan ses på Vejdirektoratet.dk på leverandørportalen. Der vil være en stand still periode på 10 kalenderdage inden Vejdirektoratet kan indgå kontrakt med de vindende tilbudsgivere. Når kontrakterne er indgået vil de vindende entreprenører bliver indkaldt til opstartsworkshops.  
 
Se det samlede licitationsresultat her: Udbud2017

​​​​​
 

 Fakta om det store driftsudbud

 
​​
Der er valgt entreprenører til følgende driftsopgaver:

 • ​Vejmandstilsyn
 • Renhold af arealer og udstyr
 • Drift og vedligeholdelse af afvandingssystemer bl.a. rabatter, grøfter og brønde
 • Drift af sideanlæg og toiletbygninger mv.
 • Drift af beplantning
 • Reparation af asfaltbelægninger
 • Genmarkering af kørebaneafmærkninger
 • Reparation af autoværn og skilte
 • Drift af pumper
 • Drift af fartvisere
 • Mindre reparationer på bygværker
 • Drift af klapbroer
 • Drift af signalanlæg mv.
 • Drift af tunnelbygværker og -installationer    
Driftsarbejderne har kontraktstart 1. januar 2018.      
 
Senere på året udbydes yderligere drift- og vedligeholdsarbejder omfattende vintertjeneste samt asfaltbelægninger og bygværker  ​
Oprettet
07-09-2017.
Senest opdateret
07-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index