Søg

Stor tilfredshed med vintertjenesten

Brugerundersøgelse viser tilfredshed med Vejdirektoratets tjenester.
28. maj 2013
​Til trods for at vi har været igennem en ganske hård vinter, har trafikanterne været tilfredse med saltningen og snerydningen.

Det viser Vejdirektoratets halvårlige brugerundersøgelse for vinteren 2013. Her fremgår det, at den gennemsnitlige tilfredshedsgrad ligger på 73,4 procent, hvilket er over vores fastsatte mål på 67,5 procent.

I undersøgelsen kan man også se, at de mange nye anlægsprojekter og driftsarbejder ikke har påvirket trafikanternes opfattelse af Vejdirektoratet i negativ retning. Kun fire procent af trafikanterne opfatter Vejdirektoratet som noget negativt.

Hvad angår de elektroniske tavler, svarer over halvdelen af de adspurgte, der har kørt på strækninger med tavler, der er overgået til permanent drift, at tavlerne ofte har fået dem til at reagere anderledes. Og tilfredsgedsgraden med tavlerne er 75 procent.
Oprettet
27-05-2013.
Senest opdateret
28-05-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index