Søg

Opdatering af vejregel for dimensionering af befæstelser

Dimensioneringsprogrammet MMOPP med tilhørende vejregel og vejledning er blevet opdateret til en 2013-udgave.
20. november 2013

​MMOPP dimensioneringsprogrammet med tilhørende vejregel og vejledning foreligger nu i en ”november 2013”-udgave.
 
I forhold til 2011-udgaven er vejreglen opdateret med:

  • Nye supersinglefaktorer der afspejler den nuværende fordeling af dækmontering på vejnettet. De tidligere supersinglefaktorer var fastlagt på grundlag af et datamateriale fra 1991. Det nye datamateriale fra 2010 viser, at andelen af lastbiler med supersingledæk er steget væsentligt. Dette har givet anledning til, at det nu anbefales at anvende følgende supersinglefaktorer:
    Motorveje: 1,8
    Øvrige statsveje: 1,6
    Kommuneveje: 1,2 – 1,5
  • Nogle materiale E-moduler er blevet opdateret.
  • Der er angivet slut E-moduler for de hydraulisk bundne bærelag (HBB) til brug ved dimensionering for påvirkning i lagene under HBB-laget.

MMOPP programmets brugerflade har undergået mindre justeringer, og databasen er opdateret i overensstemmelse med ovenstående.
 
Endelig er der i vejledningen vist eksempler på, hvordan man dimensionerer HBB-lag for såvel egen-nedbrydning som for at sikre mod sporkøring eller ujævnhed i den del af dimensioneringsperioden, hvor HBB-laget har et lavere E-modul end i udgangstilstanden.

Oprettet
20-11-2013.
Senest opdateret
20-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index