Søg

Nyt effektivt autoværn mod trafikstøj

Forsøg med en ny type banebrydende autoværn, som kan dæmpe støjen fra bilerne, har givet gode resultater. Autoværnet er opsat på en forsøgsstrækning vest for Silkeborg. Her har værnet vist sig at kunne halvere vejstøjen.
16. november 2017
autoværn.jpg

”Resultaterne er meget lovende, og autoværnet kan vise sig at blive et vigtigt redskab i Vejdirektoratets kamp mod trafikstøj på strækninger med beboelse tæt på vejen,” siger Jette Voigt, der er projektleder i Vejdirektoratet.
 
Boliger tæt på vejen
Forsøget med autoværnet har kørt i 2017 på en 800 meter lang strækning på den stærkt trafikerede rute 13 ved Pårup. Netop denne strækning er kendetegnet ved boliger helt op ad vejen og borgere, der føler sig generet af trafikstøjen. Vejdirektoratet har under forsøget sat måleudstyr på udvalgte huse, og støjforsøget er blevet kontrolleret ved hjælp af computermodeller.
 
Det samlede billede viser, at støjen ved Pårup bliver dæmpet med 2-5 dB afhængig af boligens afstand fra vejen. Det er imidlertid endnu for tidligt at overføre de gode resultater ved Pårup direkte til andre steder langs vejnettet, understreger Jette Voigt.
 
”Placeringen af et støjdæmpende autoværn tæt på vejen og dermed trafikstøjen har haft en betydelig effekt for de nærmeste huse. Vores målinger viser samtidig, at autoværnet har en god effekt op til 60 meter fra vejen og faktisk også længere væk. Men effekten afhænger af de lokale forhold. Vi skal derfor have resultater fra andre teststrækninger i landet, før vi kan sige mere om, hvor effektivt værnet er,” siger Jette Voigt.
 
Flere forsøgsstrækninger
Vejdirektoratet samarbejder med Ishøj og Vallensbæk kommuner, der har sat autoværnet op på en strækning i hver kommune. Forsøgene vil tilsammen kunne give et mere tydeligt billede af, under hvilke forhold autoværnet har den bedste effekt.
 
Fordelen ved et støjdæmpende autoværn er, at det er placeret tættere på vejen og dermed støjkilden, ligesom det kan sættes op på strækninger, hvor det fx på grund af pladsmangel ikke er muligt at opsætte de traditionelle støjskærme. Desuden er autoværnet et billigere alternativ i forhold til støjskærme.
 
De danske forsøg med autoværnet bliver fulgt med interesse fra flere lande, som også arbejder på, at bringe støjen fra trafikken ned i tæt beboede områder. Det drejer sig blandt andet om Norge, Tyskland, Holland og USA.
 
Autoværn med huller og stenuld
Autoværnet består af et traditionelt autoværn, der er perforeret med små huller. Autoværnet har derefter fået påsat en kassette af strækmetal med stenuld. Vejsiden af både autoværnet og kassetten er således åben, så stenulden bedre kan absorbere trafikstøjen. Bagsiden af kassetten er lukket, så mest muligt af den dæmpede støj bliver inde i kassetten.
 
Det støjdæmpende autoværn er dansk udviklet af danske NAG1 i samarbejde med Rockwool, Volkmann & Rossbach og RMIG. 
​​​​
Oprettet
16-11-2017.
Senest opdateret
16-11-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index