Søg

Nye tiltag skal beskytte cyklister mod højresvingsulykker

10 danske kommuner får nu penge fra Vejdirektoratet til at gøre deres kryds mere sikre for cyklister.
13. september 2017
GAB2902_VD_Hoejresving_003.jpg

Enhver cyklist kender nok den lidt ængstelige følelse, når man holder på sin cykel i et kryds lige ved siden af en stor lastbil, der venter på at dreje til højre.

Har chaufføren set mig? Vil lastbilen holde tilbage, når jeg kører frem for grønt?

Nu får cyklisterne lidt bedre mulighed for at føle sig trygge. I den kommende tid vil udvalgte trafikkryds i 10 kommuner landet over blive udstyret med ekstra tiltag, der skal beskytte cyklisterne mod at blive involveret i højresvingsulykker. 

Det drejer sig blandt andet om tilbagetrukne stopstreger, blå cykelfelter og tidligere grønt lys (førgrønt) for cyklister. 

”Højresvingsulykker mellem cyklister og svingende lastbiler er ofte meget alvorlige trafikulykker, og derfor vil vi fortsat have fokus på at forebygge dem,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets afdeling for Trafiksikkerhed og cykling.

Det skal blandt andet ske gennem tildeling af puljemidler fra Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker. Puljen har gjort det muligt for kommuner at søge om tilskud til nye tiltag, der kan mindske risikoen for højresvingsulykker. 

”Vi har modtaget flere gode ansøgninger, end der var midler til i puljen, men vi har lagt vægt på, at midlerne bliver brugt til tiltag, som, vi ved, har en god effekt mod højresvingsulykker,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

I alt har 14 kommuner søgt om midler til 50 forskellige projekter. 10 ud af de 14 kommuner får tildelt midler til nye tiltag mod højresvingsulykker fra puljen, der er på 1,5 mio. kroner.

Vi kan se, at højresvingsulykkerne typisk sker i byerne, hvor trafikken er tæt, og der er meget at holde øje med for både lastbilchauffører og cyklister. Derfor er det i den type kryds, vi skal sætte ind med nye sikkerhedstiltag, der kan give begge parter større mulighed for at se hinanden, så ulykkerne i højere grad kan undgås,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets afdeling for Trafiksikkerhed og cykling”. 

Højresvingsulykkerne sker i kryds
Vejdirektoratet offentliggør samtidig en ny undersøgelse af højresvingsulykker, der er sket inden for en 10-årig periode fra 2006-2015. Undersøgelsen viser, at højresvingsulykkerne især er sket i firbenede, signalregulerede kryds i byer.

Hovedparten af ulykkerne er sket i dagslys og i tørt føre, og kun i fem procent af tilfældene har der været vejarbejde i forbindelse med ulykken. I alt er 198 cyklister blevet dræbt eller er kommet til skade i en højresvingsulykke på de 10 år, som Vejdirektoratet har undersøgt. 

PM-Grafik530.gif

Fakta om højresvingsulykker

​Når vi taler om højresvingsulykker, er det ofte ulykker mellem svingende lastbiler og ligeudkørende cykler. Der sker flest højresvingsulykker mellem personbiler og cyklister, men disse er ofte ikke så alvorlige, som når lastbiler er involveret.

 • Vejdirektoratets rapport over højresvingsulykker mellem lastbiler og cykler fra 2006-2015 viser, at:

 • Flest højresvingsulykker (73%) skete i firbenede signalregulerede kryds.

 • 98 % af ulykkerne skete i bymæssig bebyggelse, heraf skete 63 % af ulykkerne i en stor by. Det er i byerne, at flest cyklister færdes, og derfor også her konflikterne lettest kan opstå.

 • Mere end halvdelen af de tilskadekomne var kvinder. Der var en større andel af kvinder i 20’erne end for de øvrige aldersgrupper, mens der for mændene var en større andel af tilskadekomne omkring 50-års alderen. 28 % af de dræbte cyklister i analyseperioden var over 64 år.

 •  2008 blev 11 cyklister dræbt i en højresvingsulykke mellem lastbiler og cykler. Det er det højeste antal i den 10-årige periode.

Fakta om Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker
 • ​Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker er bevilget af forligskredsen bag en grøn transportpolitik. 

 • Puljen er på 1,5 mio. kr., og er et led i strategien mod højresvingsulykker

 • Kommunerne har kunnet ansøge om midler fra puljen fra den 26. juni 2017 og frem til 1. september 2017.

 • 14 kommuner har ansøgt om midler til i alt 50 forskellige projekter.

 • 27 projekter, der kan forebygge højresvingsulykker, har fået tildelt midler fra puljen.

 • Følgende kommuner modtager midler til forebyggelse af højresvingsulykker: Silkeborg, Kolding, Vejen, Varde, Slagelse, Roskilde, Køge, Herlev, København og Tårnby. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Tilskud til kommuner

 

Følgende kommuner modtager midler til forebyggelse af højresvingsulykker: 

Silkeborg, Kolding, Vejen, Varde, Slagelse, Roskilde, Køge, Herlev, København og Tårnby. 

 

 Læs mere

 
Oprettet
13-09-2017.
Senest opdateret
13-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index