Søg

Nye regler for differentierede hastighedsgrænser

Hastighedsgrænserne skal i højere grad være tilpasset forholdene. Derfor bliver det nu muligt at sætte hastighedsgrænsen ned i byer ved for eksempel skoler og børnehaver og op på udvalgte lande- og motortrafikveje.
15. december 2017


Med en ny bekendtgørelse bliver det nu nemmere for politiet at give vejmyndighederne tilladelse til at indføre differentierede hastighedsgrænser.

Der er dels fokus på trafiksikkerheden og dels fokus på en smidigere regulering af hastighedsgrænserne, så der også tages højde for fremkommeligheden. 
Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser træder i kraft 1. januar 2018, og bekendtgørelsen vil i løbet af foråret blive fulgt op af en vejledning fra Vejdirektoratet til politi og kommuner vedrørende fortolkning af bekendtgørelsens regler. 

Oprettet
14-12-2017.
Senest opdateret
15-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index