Søg

Ny rapport samler international viden om drænasfalt

Drænasfalt er kendt for sine gode støjreducerende egenskaber, men der kan være problemer med holdbarhed og vintervedligeholdelse. Ny rapport samler erfaringer fra andre lande.
15. april 2013
​Fire specialister fra Vejdirektoratet har været på studietur til til Centraleuropa. Turen gik til Tyskland, Schweiz, Frankrig og Holland.  Formålet med turen var at tale med medarbejdere fra de nationale vejmyndigheder om, hvordan vejstrækninger med drænasfalt vedligeholdes om vinteren.

Turen blev gennemført som en del af et forskningsprojekt om udvikling af optimerede støjreducerende vejbelægninger, som Vejdirektoratet gennemfører for Transportministeriet. Projektet blev igangsat på baggrund af regeringens aftale om grøn transport politik fra 2009. Der er nu udgivet en et teknisk notat om resultaterne fra studieturen.

Drænasfalt og vinter
Drænasfalt er kendt for sine gode støjreducerende egenskaber, men der kan være problemer med holdbarhed og vintervedligeholdelse. I Tyskland, Schweiz, Frankrig og Holland er vintervedligeholdelsen udviklet og tilrettelagt med henblik på specielt at håndtere drænasfalt. Der anvendes intensiv overvågning af belægningerne samt et forøget saltforbrug.

Der er dog i ingen af landene rapporteret om alvorlige problemer med at vintervedligeholde drænasfalt eller sikre et rimeligt niveau for trafiksikkerheden.

Drænasfalts holdbarhed
Derimod er der blandede erfaringer med holdbarheden af drænasfalt. I Holland har man udviklet en god praksis for at konstruere drænasfalt, der har en forholdsvis god holdbarhed i forhold til almindelige tætte vejbelægninger.

Drænasfalt anvendes på 90 % af motorvejsnettet i landet, og entreprenørbranchen har stor erfaring med produktion af og teknologier for, hvordan denne belægningstype bedst kan konstrueres og vedligeholdes om vinteren.
 

 Læs rapporten

 
Oprettet
11-04-2013.
Senest opdateret
11-04-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index