Søg

Ny bekendtgørelse og håndbog om afmærkning af vejarbejder

Såvel bekendtgørelsen som håndbogen om afmærkning af vejarbejder er nu udkommet i nye og opdaterede udgaver.
11. november 2013
Såvel bekendtgørelsen som håndbogen om afmærkning af vejarbejder er nu udkommet i nye og opdaterede udgaver. Hensigten er at give de mange interessenter ved vejarbejde et forbedret værktøj til forbedring af såvel trafiksikkerheden som fremkommeligheden og arbejdsmiljøet.

Den øgede fokus på sikkerhed og fremkommelighed ved udførelse af vejarbejder har skabt behov for opdateringerne. Det har været ønsket at indarbejde nyeste viden og erfaring om afmærkning af vejarbejde.

Mere fokus på arbejdsmiljø
Opdateringen omfatter nyt og forbedret afmærkningsmateriel og nye metoder. Der er som noget nyt tilføjet beskyttelsesniveauer med egnede sikkerhedsforanstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet for vejarbejdere.
 
Hensigten er, at der i højere grad fokuseres på arbejdsmiljøet langs selve arbejdsstedet, mens der fokuseres på trafiksikkerhed og fremkommelighed langs hele arbejdsområdet.

Endvidere er lovgrundlaget opdateret.

I håndbogens kapitel 0.4 findes en oversigt over de væsentligste ændringer.
Oprettet
11-11-2013.
Senest opdateret
11-11-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index