Søg

Nu går arbejdet i gang på 2. etape af Kalundborgmotorvejen

Første spadestik til 2. etape af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup er taget. Når den nye strækning åbner i 2019, vil den forlænge den eksisterende motorvejsstrækning med 6,5 km, så den i alt bliver på 13,5 km.
28. september 2017
Kalundborg_2.etape.gif

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen tog torsdag den 28. september første spadestik til 2. etape af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup. Ministeren fik hjælp af borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune, og elever fra Skovvejens Skole i Nr. Jernløse.

Den kommende etape af Kalundborgmotorvejen bliver en 4-sporet motorvej og erstatter et stykke af den nuværende Skovvejen fra Kvanløse til Dramstrup, der i dag dels er motortrafikvej og dels tosporet landevej på dele af strækningen.
 
Når den nye strækning åbner i 2019, vil den forlænge den eksisterende motorvejsstrækning med 6,5 km, så den i alt bliver på 13,5 km.
  
Vejdirektoratets byggeri af 2. etape af Kalundborgmotorvejen består blandt andet af en udbygning af ca. 1,5 km af Skovvejen til 4-sporet motorvej og yderligere 5 km ny 4-sporet motorvej syd om Regstrup.
 
Mellem Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse etableres et nyt rampeanlæg, der skal sikre adgangen til byerne i lokalområdet. Når motorvejen er færdig vil dele af den eksisterende Skovvejen blive lokalvej, og en mindre del af vejen vil blive helt nedlagt og overgå til landbrug.
 
Vejdirektoratet åbnede 1. etape af Kalundborgmotorvejen i 2013 på strækningen fra Elverdam til Kvanløse. Linjeføringen af resten af en fremtidig motorvejsstrækning fra Dramstrup til Kalundborg er undersøgt og fastlagt, men er endnu ikke vedtaget ved anlægslov.
 
 
 

 Fakta om 2. etape

 
Strækning: 6,5 km, 110 km/t og to kørespor i hver retning

Antal biler i døgnet: Ca. 15.000

Anlægsperiode: 2017-2019

Samlet budget: 430 mio. kr.

Oprettet
28-09-2017.
Senest opdateret
18-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index