Søg

Midler til støjskærme syd om Odense, ved Taulov og på Hillerødmotorvejen

Regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti er blevet enige om at udmønte 50 mio. kr. i 2018 fra puljen til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje til støjskærme syd om Odense på E20, ved Taulov på E20 og ved Bregnerød på Hillerødmotorvejen.
30. januar 2018

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og transportordførerne fra V, LA, K og DF er i dag blevet enige om at udmønte godt 50 mio. kr. fra finansloven til gennemførelse af støjreducerende tiltag.

- Det ligger regeringen og Dansk Folkeparti meget på sinde at gøre noget ved den støj, som borgere oplever i dagligdagen langs statens veje, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

- Den komplette løsning på udfordringerne med vejstøj langs statens veje vil kræve flere midler, men vi har prioriteret at gøre noget i stedet for at vente på, at der er penge til at gøre det hele. Og så vil vi i øvrigt arbejde for flere midler til støjbekæmpelse.

Med aftalen afsættes der 14,6 mio. kr. til etablering af en støjskærm ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20. Samtidig afsættes der 10,3 mio. kr. til etablering af en støjskærm ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen 16.

Endeligt er partierne enige om at afsætte 25 mio. kr. til en støjskærm på motorvejen syd om Odense. Den endelige udformning og placering afklares i en dialog mellem Vejdirektoratet, Støjgruppen og Odense Kommune. Samtidig er der med finansloven aftalt at fremrykke udskiftningen af det støjreducerende slidlag på strækningen til 2018.

Oversigt over besluttede projekter

  • Støjskærm ved Odense SV, ved Fynske Motorvej E20 (25 mio. kr.)
  • Støjskærm ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20 (14,6 mio. kr.)
  • Støjskærm ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen 16 (10,3 mio. kr.)​
Oprettet
30-01-2018.
Senest opdateret
30-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index