Søg

Lastbilerne transporterer 93 procent af al gods herhjemme

Lastbiltransporten er altdominerende, når det drejer sig om at få fragtet gods rundt mellem landsdelene i Danmark. 
26. oktober 2017


Hele 93 procent af alt det indenlandske gods – opgjort i ton - der transporteres rundt herhjemme, bliver kørt på lastbil.  
 
Det viser en ny opgørelse fra Vejdirektoratets årlige rapport Statsvejnettet.  
 
”Tallene illustrerer den enorme væsentlighed, som lastbiltransporten har for det danske samfund,” siger Niels Tørsløv. ”Jeg ved godt, at man som almindelig bilist kan blive irriteret over al den plads, som lastbilerne optager på de store veje – det gør jeg også selv engang imellem. Men det skyldes jo netop, at det er godstransporterne, der sørger for, at vi som borgere alle kan få dækket vores daglige behov for varer og andre forbrugsgoder.”  
 
I øvrigt fortsætter væksten i lastbiltrafikken ufortrødent. Sidste år blev der kørt godt 2,5 mia. kilometer på vejene herhjemme. Ser man på kørslen med de store lastbiler - typisk påhængsvogntog og sættevogntog – er den steget med godt 9 % siden 2010, hvor lavpunktet blev nået i forbindelse med finanskrisen.  
 
Antallet af kørte kilometer i godstransporten ligger stadig en lille smule under niveauet fra før finanskrisen.  
 
”Det kan man dog ikke tage som udtryk for, at der transporteres mindre gods på vejene i dag end i midten af nullerne,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet. 

”Snarere viser det, at man har foretaget betydelige effektiviseringer inden for transportbranchen, og at man i dag generelt kører med lastbiler med større lasteevne og man er bedre til at udnytte køretøjernes kapacitet. Det er i øvrigt også bedre for miljøet.”  
 
Tallene fra Statsvejnettet viser, at specielt lastbiltrafikken med retning til og fra det øvrige Skandinavien er i stærk vækst – og primært henover Øresundsbroen. Fra 2010 – 2016 er lastbiltrafikken over Øresundsbroen steget med 41 procent.  
 
Læs flere tal og statistikker om trafikken på vejene og Vejdirektoratets aktiviteter i Statsvejnettet.  
Oprettet
26-10-2017.
Senest opdateret
26-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index