Søg

International interesse for at bygge Storstrømsbroen

Flere end 40 forskellige virksomheder fra rådgiver- og byggebranchen havde meldt deres ankomst, da Vejdirektoratet torsdag den 11. september holdt orienteringsmøde om byggeriet af en ny Storstrømsbro mellem Falster og Sjælland.
12. september 2014

Strøm-1-450.jpg

Blandt deltagerne var entreprenører fra England, Frankrig, Italien, Tyskland, Spanien, Østrig og Korea. Men også store danske entreprenører var repræsenteret ved mødet, der af hensyn til de mange tilrejsende fandt sted tæt på Københavns Lufthavn.

”Det er en stor glæde for os at se den store interesse fra både danske og udenlandske virksomheder for projektet for en ny Storstrømsbro. Det giver et rigtigt godt afsæt til den videre proces frem mod, at Vejdirektoratet kan fremlægge det endelige udbud,” siger anlægschef Erik Stoklund Larsen, der står i spidsen for byggeriet af Storstrømsbroen.

Nyttig viden
På mødet fremlagde Vejdirektoratet planerne for den udbudsproces, der ventes formelt at gå i gang i starten af 2015. Mødet var således ikke en del af selve udbudsprocessen, men en invitation fra Vejdirektoratet til alle interesserede om at starte det, som bliver kaldt en 'teknisk dialog' om det kommende projekt.

"Hensigten med en teknisk dialog er at knytte branchen tættere på os tidligt, inden den formelle udbudsproces går i gang i 2015. Det er vores opfattelse, at en tidlig dialog om udbuddet vil være nyttig for begge parter. Deltagerne får mulighed for at påvirke rammerne for selve udbuddet, og vi får værdifuld viden, der kan gøre udbuddet så præcist som muligt," siger Erik Stoklund Larsen.

Den tekniske dialog vil omhandle centrale emner som eksempelvis frihedsgraden i den endelige opgave, nye tekniske løsninger, betalingsbetingelser og ikke mindst at skærpe Vejdirektoratets rolle som bygherre.

strøm 3 450.jpg
Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet, er glad for den store interesse, broen trækker

 

"Jo større kendskab til markedet vi har, jo bedre udbudsmateriale kan vi skrive, hvilket betyder at vi i sidste ende får bedre bud. Det ville være uklogt ikke at lytte til, hvad markedet har at sige om opgaven," siger Erik Stoklund Larsen.

Fortrolige møder
Efter torsdagens orienteringsmøde vil der blive udvalgt otte deltagere  til en række individuelle dialogmøder. Udvælgelsen sker på baggrund af motiverede ansøgninger. Ansøgningsfristen for at blive én af de otte deltagere i den videre dialogproces er 26. september. Derefter holdes de individuelle tekniske møder i uge 41-46 med mulighed for en yderligere runde af individuelle møder.

Dialogmøderne sker uafhængigt at udbudsprocessen, og deltagelse i møderne er ikke en forudsætning for senere at kunne deltage i det endelige udbud. Samtidig forsikrer Erik Stoklund Larsen, at de individuelle møder vil foregå i fortrolighed. Det samlede resultatet af processen vil dog blive lagt åbent frem, så alle virksomheder kan drage nytte af dialogen.

"Målet er, at vi bliver klogere, så udbuddet bliver bedre. Det er ikke vores hensigt at afsløre deltagernes eventuelle unikke løsninger eller andet, der kan skade deres position i forhold til konkurrenterne. Og omvendt vil disse møder heller ikke give særlige fordele for deltagerne, som andre ikke har, når opgaverne kommer i udbud i 2015,” siger Erik Stoklund Larsen.

Oprettet
12-09-2014.
Senest opdateret
12-09-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index