Søg

Hurtigere og flere vogne skal rydde motorvejen hurtigere efter uheld

Vejdirektoratet og politiet iværksætter nyt tiltag, der skal hjælpe trafikanterne hurtigere frem.
22. februar 2019
Som enhver trafikant formentlig vil vide, så findes der næsten ikke noget mere frustrerende i trafikken end at blive fanget på uvis tid i en lang kø efter et uheld.  

I fremtiden kan ventetiden dog blive kortere, for Vejdirektoratet iværksætter nu i samarbejde med politiet et tiltag, der skal rydde motorvejen hurtigere efter uheld.  

Helt konkret handler det om, at Vejdirektoratet fremover hurtigere vil sende vogne - primært ladvogne og sværvogne, der kan fjerne køretøjer – frem til uheldsstedet, så snart der indløber en melding om, at der er sket et uheld et sted på motorvejsnettet. Hidtil har praksis været, at vognene først blev sendt af sted, når man fik besked om, at der var brug for dem.  

Initiativet udspringer af det pilotforsøg, som Vejdirektoratet, politiet, sundhedsberedskabet og de kommunale redningsberedskaber for tiden udfører på Fynske Motorvej. Et pilotprojekt, der netop handler om at afprøve nye metoder til at rydde vejene hurtigere efter uheld og andre hændelser på motorvejen.  

Det vil koste omkring 1 millioner kroner om året at gennemføre det nye tiltag. Men det opvejes af, at de samfundsøkonomiske tidstab ved, at trafikanter holder i kø efter uheld ifølge Vejdirektoratets beregninger reduceres med 35-70 millioner kroner.  

Den nye metode vil især være brugbar ved de mindre og mellemstore uheld på vejnettet. Altså dem, der ikke er særligt komplicerede at håndtere, og hvor en ladvogn eller en sværvogn relativt hurtigt kan fjerne det havarerede køretøj og trafikken kan genetableres. For halvdelen af det samfundsøkonomiske tidstab skyldes nemlig uheld, hvor motorvejen har været spærret i mindre end en time.  

De helt store og komplicerede uheld, der spærrer motorvejen i timevis – og som oftest involverer væltede lastbiler – skal løses på anden vis. Og netop håndteringen af dem er en af de problemstillinger, Vejdirektoratet, politiet og beredskabsmyndighederne fortsat vil have fokus på i forbindelse med videreførelsen af pilotprojektet på Fyn.  
​​
Oprettet
13-03-2019.
Senest opdateret
13-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index