Søg

Ny afmærkningsbekendtgørelse

Der er kommet nye vejafmærkningsbekendtgørelser, der har betydning for relaterede vejregler.
26. september 2012
I bekendtgørelse om vejafmærkning er der indarbejdet variable tavler og midlertidige tavler. Herunder er der bestemmelser om, hvordan disse sammensættes, og hvilke det er tilladt at bruge. Der er ligeledes tilføjet nye tavler eksempelvis om elbiler. Den nye vejafmærkningsbekendtgørelse har nr. 802 af 4. juli 2012.

Anvendelsesbekendtgørelsen nr. 801 af 4. juli 2012 er udbygget med et nyt afsnit I, hvor de generelle bestemmelser er samlet bl.a. om variable og midlertidige tavler.

Der er endvidere tilføjet et nyt afsnit III med vejvisning, hvori bestemmelserne fra de tidligere enkeltbekendtgørelser om vejvisning er samlet og opdateret.

Endelig er der tilføjet nye bilag, hvor udseendet af midlertidige tavler præciseres og et andet nyt bilag indeholder visningsbibliotek med de tekster, der må anvendes på variable tavler.

De nye bekendtgørelser er endnu ikke indarbejdet i vejreglerne. Det er vi i Vejdirektoratet i fuld gang med at gøre, så de berørte vejregler bliver rettet til. Så husk at være opmærksom på de nye bekendtgørelser, når du arbejder med vejreglerne.

Vejafmærkningsbekendtgørelsen bliver desuden sat op som en håndbog, som du vil kunne finde i vores publikationsdatabase.

elbil skilt

Sådan ser det nye elbilskilt ud
Oprettet
26-09-2012.
Senest opdateret
28-09-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index