Søg

Dobbelt så mange mænd som kvinder i trafikulykker

Mange mænd mener, at de kører bedre bil end kvinder. Men mænd er langt oftere involveret i trafikulykker, selv når der tages højde for, at de kører flere kilometer end kvinder. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.
24. januar 2016

​Myten om, at mænd er bedre til at køre bil end kvinder, kan definitivt aflives. I hvert fald kører kvinder markant mere sikkert end mænd. 
 
”I to ud af tre ulykker, hvor en person er kommet til skade på de danske veje, er en mand involveret i ulykken,” fortæller Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.
 
Det vil sige, at dobbelt så mange mænd som kvinder kommer ud for en trafikulykke, selvom de kun færdes en smule mere i trafikken, når man ser på antallet af kørte kilometer.
 
 
Kønnenes andele af befolkningen, antal kørte km og antal involverede i trafikulykker, 2009-2012:

figur-1A-presse.jpg
Kilde: COWI-beregninger på baggrund af registerdata og data fra Transportvaneundersøgelsen.
 
 
Unge mænd kører mest usikkert
 Det er særligt de unge, der topper i statistikken. Unge i alderen 18-24 år udgør cirka 20 % af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken, mens de kun udgør cirka 8 % af den samlede befolkning.
 
Særligt mændene mellem 18 og 24 år fylder i statistikken for dræbte og tilskadekomne i trafikken, men mændene mellem 25 og 34 kommer også markant mere til skade end de jævnaldrende kvinder.
 
Dræbte og tilskadekomne fordelt på køn og alder, 2009-2012:
figur-2-presse.jpg
Kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik.
 
Ud over forskelle på, hvor ofte mænd og kvinder er involveret i trafikulykker, er der forskel på, hvordan mænd og kvinder færdes i trafikken.

Mænd kører for eksempel flest kilometer i bil, på motorcykel og knallert, mens kvinder har flere daglige ture på cykel, til fods eller med kollektiv transport.
 
Det betyder dog ikke, at mænd opholder sig meget længere tid i trafikken end kvinder.

Da mænd oftere vælger de hurtige transportmidler, betyder det, at de kan tilbagelægge større distancer end kvinder uden at bruge væsentligt mere tid på den daglige transport. 
 
Kvinder fordeler desuden deres transport ud på flere ture end mænd. Det kan for eksempel være i forbindelse med indkøb, eller når børnene skal hentes og bringes.

 

 Læs rapporten

 
Oprettet
22-01-2016.
Senest opdateret
25-01-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index