Søg

Nu sætter vi 52 pæle i Roskilde Fjord

Arbejdet med at støbe bropæle til Fjordforbindelsen Frederikssund er nu i gang. De 52 pæle skal sørge for et stabilt fundament i mange år. Den store opgave varer til forsommeren 2018.
05. september 2017

FF_pæle.jpg

Det store grej er fundet frem i form af en overdimensioneret boremaskine, masser af armeringsjern, og der er faste aftaler om levering af tonsvis af beton.  
 
”Det er en meget vigtig opgave, der nu går i gang på selve brobyggeriet, og den er ikke helt nem. Havbunden og undergrunden på Roskilde Fjord byder ikke på de mest optimale jordbundsforhold til brobygning,” siger Henrik Vincentsen, projektchef i Vejdirektoratet.
 
Broen skal bygges på i alt 16 bropiller, hvoraf de 13 står i fjorden. Det er de 13 piller i vandet, der skal have pælefundering i forskellig dybde. Alle 13 pælefunderede piller får 4 pæle. Det er rigtig mange pæle, der skal bores ud til og støbes i Roskilde Fjord – 52 i alt.  
 
Sådan sættes pælene i Roskilde Fjord 
Entreprenøren starter med at bore et stort jernrør ned i havbunden, indtil man når kalken. Når jernrøret er renset for jord- og sandmaterialer, sænkes et net af armeringsjern ned i hullet og til sidst støbes røret ud med beton.
 

 Fakta

 
​Hvor lange er pælene?
De længste pæle, som er dem i midten af fjorden, bliver ca. 47 meter lange. Jernrøret bores kun til kalken, mens pælene bores 6-8 meter ned i kalken, dvs. pælen er 6-8 meter længere end jernrøret.  
 
Hvor meget armeringsjern skal der bruges?
Til de længste pæle bruges ca. 14,5 tons stål.  
 
Hvor meget beton skal der bruges?
Til de længste pæle bruges ca. 150 m3 beton, svarende til ca. 360 tons.  
 
Hvor kommer betonen fra?
Betonen leveres fra betonfabrikker i Roskilde og Hillerød.
   
Oprettet
05-09-2017.
Senest opdateret
05-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index