Søg

De skal bygge den nye Storstrømsbro

Vejdirektoratet har nu valgt entreprenør til den omfattende opgave med at bygge den nye Storstrømsbro. Valget er faldet på et joint venture bestående af Itinera, Condotte og Grandi Lavori Fincosit med Seteco Ingegneria som underrådgiver.
24. oktober 2017
grafik_storstrøm.jpg

Det vindende joint venture består tre italienske entreprenørvirksomheder og en italiensk brorådgiver. Desuden har man benyttet det danske firma EKJ Rådgivende Ingeniører. Tilsammen kommer de med årtiers erfaring med alle typer af internationale infrastrukturprojekter.
 
I alt fire joint ventures bød på opgaven, der er på ca. 2,1 mia. kr.
 
Bygges på Masnedø
Det valgte joint venture har som en central del af projektet placeret sin produktion af broens elementer på Masnedø i umiddelbar nærhed til det kommende byggeri. Arealet, som ligger hvor Masnedø Gartneri har til huse i dag, er blevet eksproprieret i forbindelse med projekteringen af den kommende bro og er således blevet tilgængeligt for de bydende som muligt arbejdsareal undervejs i projektet.
 
Vejdirektoratet havde desuden peget på Nakskov Havn som en mulig placering af elementproduktionen, men i sidste ende har det været op til de bydende at beslutte placeringen. Således havde et enkelt joint venture peget på Polen som et muligt produktionssted, mens de tre øvrige havde enten Masnedø eller en kombination af Polen og Nakskov Havn i spil.
 
Arbejdsarealer forberedes
Vejdirektoratet forventer at underskrive en kontrakt med vinderen inden årets udgang. Derefter begynder planlægningen af de store arbejdsarealer og produktionshavnen på Masnedø, før byggeriet af broen kan gå i gang i efteråret 2018.
 
Fra december begynder Vejdirektoratet nedrivningen af Masnedø Gartneri, så arealet er klar til entreprenøren.

De øvrige tre bydende joint ventures på Storstrømsbroen var:
  • Storstrømsbroen Contractors JV
    Per Aarsleff A/S – Ed. Züblin AG
    Underrådgiver Rambøll A/S
    Underentreprenør Strabag SE


  • Rizzani de Eccher s.p.a – N.V. Besix S.A. – Acciona Infraestructuras S.A.


  • Joint venture Obrascon Huarte Lain, S.A. – SK Engineering & Construction Company Ltd.
 

 Fakta

 
Storstrømsbroen forbinder Sjælland med Falster via Masnedø og indgår som en central del af opgraderingen af jernbanestrækningen mellem København og Rødby og videre til Femern Bælt-forbindelsen. 

Broen bygges til højhastighedstog i to spor og en to-sporet landevej med gang- og cykelsti. Den vil med sine 4 km i længden og 100 meter i højden være Danmarks 3. største bro efter Øresundbroen og Storebæltsbroen.
 
Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.  
 
Den samlede pris for projektet inklusiv nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr.

Oprettet
24-10-2017.
Senest opdateret
24-10-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index