Søg

Nyt om tilstanden på kommunevejene

SAMKOM offentliggør nu ”Belægningsindekset 2011”, der giver en oversigt over belægningstilstanden på det kommunale vejnet ved udgangen af 2011.
19. september 2013
​60 kommuner har deltaget med egne belægningsdata i ”Belægningsindekset 2011”, som både omfatter resultater på kommuneplan og på landsplan. Herudover er resultaterne delt op i fire forskellige vejklasser: trafikveje i by, lokalveje i by, trafikveje i land og lo-kalveje på land.

Resultatet fra ”Belægningsindekset 2011” viser, at belægningstilstanden på trafikveje i by og på land er bedre end på lokalveje i by og på land. Tendenserne over perioden 2009 til 2011 indikerer et fald i belægningstilstanden på landsplan. Faldet er størst for lokalvej i by og på land. Resultatet dækker over forskellige udviklingsbilleder i de en-kelte kommuner – nogle kommuner har fået en bedre tilstand, nogle en dårligere og an-dre en uændret tilstand.

Belægningsindekset kan bruges til benchmarking kommunerne imellem og til at skabe et overblik over udviklingen af kommunevejenes tilstand. Indekset er en overbygning til kommunernes vejvedligeholdelsessystemer. Det er dels baseret på den skadesregistrering af vejoverfladen, som mange kommuner løbende udfører til deres vejvedligeholdel-sessystemer og dels på oplysninger om belægningernes alder.

Rapporten er nummer to i rækken siden kommunalreformen.

Belægningsindekset er tidligere beregnet i 2009 samt hvert år i perioden 1998-2005.

Tidligere resultater af belægningsindekset kan ses på SAMKOMs hjemmeside www.samkom.dk

SAMKOM er et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet.

Yderligere oplysninger 
SAMKOM-sekretariatet, Anette Jensen, ane@vd.dk, tlf. 72 44 34 59
Oprettet
19-09-2013.
Senest opdateret
24-09-2013.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index