Søg

Vejdirektoratet som myndighed

​Vejdirektoratet er et direktorat under Transportministeriet.
 

Drift og vedligehold af statsvejene

Vejdirektoratet varetager navnlig planlægning, anlæg, drift og vedligeholdelse af det statslige vejnet.
 
Vi understøtter en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov. Vejdirektoratet vedligeholder og opretholder en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet med fokus på vejenes værdi og sikrer, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.
I den forbindelse fungerer vi som myndighed (vejbestyrelse) og kan meddele tilladelser efter lov om offentlige veje (vejloven) i forhold til naboers og andres råden vedrørende statens vejnet. F.eks. adgangsforhold, gravetilladelser og ledninger i vejarealet.

Behandler klager over kommuners afgørelser

Vejdirektoratet behandler klager over de afgørelser, kommunerne træffer efter vejlovgivningen. F.eks. ekspropriationer, bidragsfordelingen i forbindelse med vedligeholdelse af private fællesveje, adgangsforhold, gravetilladelser og ledninger i vejarealet.

Dispensationer

Desuden behandler Vejdirektoratet ansøgninger fra vejmyndighederne om godkendelse og dispensationer på vejregel- og vejafmærkningsområdet.
Oprettet
30-11-2011.
Senest opdateret
01-05-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index